Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 22 d.
Nr.64
(1168)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Liudijimai
Ora et labora
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Istorijos vingiaiPRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Angelas išskleidė sparnus Panemunyje

Šiame numeryje:

Budeliai prieš pasaulį

Iš geros širdies

Baigti restauravimo darbai

Didelė šventė

OKUPACINĖ KARIUOMENĖ LIETUVOJE

Sekimas Kristumi – tai džiaugsmas tikra laisve

Išskleidusio sparnus angelo paminklas žuvusiems partizanams

Rokiškio rajone, Panemunyje, ant aukštumėlės, šalia beržynėlio, iškilo paminklas - penkių metrų aukščio su aštuonių metrų pločio išskleistais sparnais angelas. Iš nerūdijančio plieno sukurtas monumentas skirtas šiame krašte žuvusiems kovotojams už mūsų tautos laisvę. Kartu tai paminklas visiems Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyviams, pokario metais kritusiems narsuolių mirtimi.
Gausiai žmonių šeštadienį atėjo į Panemunio kultūros namus. Čia vyko mokslinė konferencija, skirta ginkluoto pasipriešinimo judėjimui, kilusiam antrą kartą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą. Apie partizanų kovas Rokiškio apskrityje pranešimą parengė Lietuvos istorijos instituto mokslinis darbuotojas Mindaugas Pocius. Anykščių rajono savivaldybės darbuotojas istorikas Gintaras Vaičiūnas pasakojo apie partizanų vadą Kazimierą Kalpoką, veikusį Panemunyje ir Čedasuose. Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojas istorikas Algis Kazlauskas nušvietė bendrą lietuvių ir latvių ekspediciją partizanų kovų takais Latvijos teritorijoje 2001-2002 metais.


Ji labiausiai vertino neturto privilegiją
Šv. Klaros Asyžietės mirties 750-osios metinės

Šv. Klara Asyžietė

Pavyzdys šių dienų jaunimui

Šiemet pasaulinėje pranciškonų bendruomenių šeimoje ir visoje Katalikų Bažnyčioje plačiai minint šv. Pranciškaus Asyžiečio artimos bičiulės ir bendražygės šv. Klaros Asyžietės 750-ąsias mirties metines (ji mirė 1253 m. rugpjūčio 11 d.), popiežius Jonas Paulius II iškėlė šių šventųjų gyvenimo ir darbų pavyzdžio aktualumą. Rugpjūčio 10 dieną savo vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe (netoli Romos) kalbėdamas pranciškonų rengiamo trečiojo susitikimo „Jaunimas kelyje į Asyžių“ dalyviams, Šventasis Tėvas sakė, kad ir prasidėjusio trečiojo tūkstantmečio pasauliui reikia stipriu tikėjimu pasižyminčių jaunuolių, tokių kaip šv. Pranciškus ir šv. Klara, kurie rodytų meilę Kristui ir Jo Evangelijai bei atsidavusiai tarnautų savo broliams ir seserims.


Panevėžio vyskupijoje

Krekenavos dekanate

Krekenaviečiai pasitiko ganytojus. Iš kairės: vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir vyskupas Jonas Kauneckas. Priekyje - Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas

Didžioji šventė prieš rudenį

Krekenava. Į po nakties lietaus nupraustą Krekenavą penktadienį suko pilnutėliai svečių lengvieji automobiliai. Jų buvo taip tiršta, kad ne vienam teko pasukti galvą, kur pastatyti savo mašinėlę. Būreliais ir po vieną į Žolinės atlaidus skubėjo čia gimę ir užaugę, svetur iškeliavę krekenaviečiai, su didžiu jauduliu prisimenantys ar sapnuose regintys savąjį miestelį.
Vilnietei Žydronei Džiugienei Žolinės atlaidai - tai metas, kai keičiasi gamta, žmonių nuotaikos, prasideda rengimasis naujiems mokslo metams. Du sūnus auginanti ir vieną jų rudenį išleisianti į pirmąją klasę mama į Krekenavą šį kartą atvyko be savo vyro. Jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju ir buvo išvykęs į neartimą kraštą. Sostinėje augusi Žydronė netoli Krekenavos, Rutakiemio kaime, turi senelę. Pas ją vaikaitė dažniausiai atvyksta vasarą. Dar visiškai mažą Žydronę senelė pirmą kartą atvedė į Krekenavos bažnyčią. Mergytei ji paliko neišdildomą įspūdį. „Su sūneliu Kęstučiu išėjome pakvėpuoti grynu oru, su močiute bažnyčioje liko sūnus Dainius“, - atviravo darbą sostinėje turinti dviejų vaikų mama.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Į paminklo atidarymo iškilmes atvyko žinomi Lietuvos žmonės

Angelas išskleistais sparnais

Panemunis. Giedant giesmes, Panemunio aikštėje prie Tremtinių kryžiaus buvo sutiktas Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Ganytojas širdingai pasveikino susirinkusiuosius. Panemunio Švč. Trejybės bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias. Jose dalyvavo kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, grupelė Seimo narių.


Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Vyskupą Eugenijų Bartulį (dešinėje) pasitiko klebonas kun. Alionidas Budrius

Atgimsta svarbus Žemaitijos centras

Kražiai. Miestelis tris dienas šventė 750 metų jubiliejų. Rugpjūčio 15–ąją, per Žolinę, vyko kražiečių sambūrio diena. Šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Roko koplyčioje, o vidudienį - Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Jas aukojo Kražių klebonas kun. Alionidas P.Budrius, neseniai šventęs kunigystės 15 metų sukaktį, ir buvęs klebonas, dabar dirbantis Los Andžele (JAV), kun. Stanislovas Anužis, neseniai minėjęs kunigystės 20-metį. Per šv. Mišias giedojo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios Sumos choras (vadovas Algimantas Mišeikis). Kražiečiai ir svečiai klausėsi Kražių jėzuitų giedamų XVII amžiaus giesmių.


Suderino darbą ir poilsį

Panevėžio vyskupijos Šeimos centro savanorė pedagogė Daiva Žukauskienė su sūnumi Justu puikiai pailsėjo...

Apie penkiasdešimt Panevėžio vyskupijos Šeimos centro darbuotojų ir savanorių su šeimomis, vadovaujami direktorės Jūratės Šaumanienės, rimtai dirbo ir prasmingai ilsėjosi rugpjūčio pradžioje Šventojoje surengtoje stovykloje.
Ši vietovė pasirinkta neatsitiktinai. Pirmiausia todėl, kad visus susirinkusius poilsiautojus maloniai sutiko globoti Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčios klebonas kun. Vidmantas Gricius. Jo vadovaujamuose maldos namuose kiekvieną vakarą gražus būrys įvairaus amžiaus kunigų aukodavo šv. Mišias. Tad stovyklos dalyviai galėjo dalyvauti pamaldose.
Dvasingumą stiprino bei moralinės tvirtybės suteikdavo ir Panevėžio vyskupijos kunigo Tomo Skrudupio, išvykstančio dirbti klebonu į Biržų bažnyčią, buvimas kartu su stovyklautojais. Jis buvo vienas iš paskaitų lektorių, atsakinėjusių į Šeimos centrų darbuotojams iškilusius klausimus.


Tarptautinis gausių šeimų sąskrydis

Panevėžio vyskupijos ir dekanatų Šeimos centrų darbuotojai bei savanoriai su šeimomis

2003-ieji metai Panevėžio vyskupijos Šeimos centro globojamai gausių šeimų bendrijai “Panevėžio šeimyna” - neeiliniai, nes minimas šios visuomeninės organizacijos įkūrimo dešimtmetis. Pirmininkei Linai Atkočiūnienei ir jos vyrui Gintarui teko daug rūpesčių: pernai Šiauliuose įvykusiame sąskrydyje burtai lėmė, kad šiemet keturis ir daugiau vaikų auginančios šeimos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei Estijos susirinks į tradicinį sąskrydį Panevėžyje. Simboliška ir tai, kad šis miestas rengiasi minėti 500-ųjų metų įkūrimo sukaktį. Tad ir gausių šeimų atstovai mielai domėjosi, kuo gyvena šis miestas prie Nevėžio.
Sąskrydžiui buvo parinkta puiki vieta rajono teritorijoje – Gasparėlių pušyne esanti aikštelė. Visiems dalyviams, kurių čia susirinko per 500, patiko ir šalia tekanti Lėvens upė, suteikusi galimybių atsigaivinti karštą rugpjūčio pradžios savaitgalį po ilgų kelionių. Juk sulaukta net 56 dalyvių, vadovaujamų Kalmero Hutto, iš Estijos; iš kaimyninės Latvijos (iš Kuldigos ir Rygos miestų) atvyko 57 atstovai. Jų vadovai Argita Zundovska ir Leonidas Mucenieks juokavo, kad galbūt pats Dievulis šiam renginiui užsakė tokį šiltą ir gražų orą.


Studente, ar jau žinai, kur gyvensi šiais metais?
Gal „Vilnelės“ studenčių namuose? Kodėl gi ne?

Ten rasi jaukią aplinką, kultūrinį ir dvasinį ugdymą:
- asmenybė ugdoma laisvės ir pagarbos kitokiai nuomonei dvasia;
- socialinė, kultūrinė bei sportinė veikla;
- bendravimas su tais, kurie nori padaryti visuomenę geresnę ir siekia šio tikslo pradėdami pirmiausiai nuo savęs;
- parama krikščioniškam gyvenimui ir galimybė gauti žinių apie Katalikų Bažnyčios mokymą dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos „Vilnelės“ studenčių namuose organizuoja tarptautinė institucija „Opus Dei“ („Dievo darbas“) – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.
Jeigu nori daugiau sužinoti apie tai, paskambink ar užeik į „Vilnelės“ studenčių namus adresu: Algirdo g. 2–36, 2006 Vilnius, tel. 265 03 09, el. paštas vilneles@erdves.lt


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Į apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į ITALIJĄ
rugsėjo 21-29 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Paduja – Loretas – San Džovani Rotondas – San Marinas – Gateo A Mare (poilsis prie Adrijos jūros) – Viena – Zabžidovskio Kalvarija – Krokuva – Vilnius.

Tėvas Pijus

Kelionės kaina – 690 Lt.
(„XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki rugpjūčio 1 d. - 599 Lt.)

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.),
8-673-38624 (mob.).
,
8-37-777488


Turizmo agentūra "Titano vartai"

Liucerna

Kviečia keliauti į LURDĄ per VOKIETIJĄ, ŠVEICARIJĄ, ITALIJĄ (rugsėjo 13-25 dienomis, dešimt nakvynių viešbučiuose). Maršrutas: Vroclavas - Niurnbergas - Miunchenas - Liucerna - Milanas - Turinas - Monakas - Nica - Kanai - Lurdas - Neversas. Kaina 1200 Lt.

ITALIJA (rugsėjo 12-23 dienomis, aštuonios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Brno - Viena - Venecija - Milanas - Florencija - Roma - Vatikanas - Kaprio sala - Neapolis - Vezuvijus - Pompėja - San Marinas - Čenstakava. Kaina 1200 Lt.

Lurdas

Šv. Pauliaus kelias Turkijoje (rugsėjo 26 - spalio 12 dienomis, 12 nakvynių viešbučiuose su vakariene ir pusryčiais). Maršrutas: Budapeštas - Sofija - Troja - Bergamas - Izmiras - Efesas - Hierapolis - Antalija - Kapadokija - Ankara - Stambulas - Bukareštas - Miškolcas (galimybė skristi lėktuvu). Kaina 1890 Lt.

Ispanija- Portugalija (rugsėjo 28 - spalio 13 dienomis, aštuonios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Čenstakava - Viena - Venecija - Paduva - Montichiaris - Milanas - Monakas - Figueras - Monseratas - Barselona - Madridas - Segovija - Avila - Lisabona - Fatima - Santjago de Kompastela - San Sebastianas - Lurdas - Strasbūras. Kaina 1800 Lt.

Gondolos Venecijoje

Šv. Pauliaus kelias GRAIKIJOJE (rugsėjo 28 - spalio 12 dienomis, aštuonios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Viena - Venecija - Igumenitsas - Kalambaka - Salonikai - Verija - Olimpo kalnas - Delfai - Atėnai - Egėjo jūra - Peloponesas - Korintas - Epidaura - Nafpliona - Olimpija - Patra - Venecija. Kaina 1700 Lt.

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.
Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344, mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora), Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona), el. paštas: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija