Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 3 d.
Nr.67
(1171)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Istorija ir dabartis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
ŽvilgsnisPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Nuaidėjus rugsėjo skambučiui…

Šiame numeryje:

Apie bolševizmo pasekmes

Išgyvenusieji liudijam!

Teisingumo užuomazgų dar nematyti

Šventosios Žemės krikščionių gyvenimo rūpesčiai ir viltys

Lietuvių godos

Šeštasis „Nenugalėtosios Lietuvos“ tomas

Rugsėjo 1-osios šventėje

Artėjant rugsėjo pirmajai girdėjome džiaugiantis, jog šiemet į 2200 mokyklų ateis per pusę milijono moksleivių, kad beveik dvigubai išaugo studentų skaičius aukštosiose mokyklose, o Lietuvos valstybės vėliavos nuo pat rugsėjo 1-osios iki mokslo metų pabaigos plevėsuos prie visų Lietuvos mokyklų. Tačiau negalima pamiršti kelių svarbiausių dalykų, su kuriais susiduria Lietuvos švietimas. Visų pirma vis nesibaigiančios reformos švietimo srityje, svetimo niekalo kimšimas į jaunuolių sąmonę, numarintas patriotinis ir pilietinis ugdymas. Akivaizdūs faktai rodo, kokios švietimo sistemos nori šiandieniniai švietimo vairininkai. „Nepolitizuota“ mokykla daroma mankurtų kalve. Tokia suluošinta ir deformuota švietimo sistema negali išugdyti mūsų jaunosios kartos patriotine, pilietine dvasia. Rytų Lietuvoje įsigalėję vadinamųjų tautinių mažumų veikėjai ugdo šovinistinės ideologijos politiką. Tose mokyklose žeminami tautiškumu besirūpinantys mokytojai. Tai vadinama tolerancija. Bet kas atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, Lenkijoje gyvenantys lietuviai taip tyčiotųsi iš lenkų tautos interesų, kaip tai daro Lietuvoje rusakalbiai ar vadinamieji lenkai.


Lietuva paminėjo dešimtmetį be svetimos kariuomenės

Minėjime dalyvavo (iš kairės): Seimo narys Vytautas Landsbergis, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, prezidentas Rolandas Paksas,
premjeras Algirdas Brazauskas ir kt.

Sekmadienį, paskutinę vasaros dieną, Lietuva paminėjo dešimtąsias metines, kai iš nepriklausomybę atkūrusios valstybės išvestas paskutinis Rusijos armijos dalinys. Šventiniai minėjimo renginiai prasidėjo Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje. Čia išsirikiavus Lietuvos kariuomenės daliniams ir skambant himnui, buvo pakeltos Lietuvos vėliavos.
„Mūsų tauta, kentusi skriaudas ir netektis, tačiau visada gyvenusi laisvės viltimi, lygiai prieš dešimt metų atvertė dar vieną, nepaprastai svarbų savo istorijos puslapį“, - iškilmingoje valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje kalbėjo Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas. Šioje, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos dešimtosioms metinėms skirtoje ceremonijoje taip pat dalyvavo Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Vyriausybės, Seimo nariai, kariuomenės vadai, užsienio šalių ambasadoriai.


Išdainuoti vandenyno krantai...

Vokalistė Skaidra Jančaitė su maestro Povilu Stravinsku po koncerto Sietle

Vokalistė Skaidra Jančaitė religinės bei kitos rimtosios muzikos gerbėjų Lietuvoje ir Europoje jau pripažinta ir mylima. Dainininkė dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose užsienyje ir Lietuvoje, gastroliavo Austrijoje, Danijoje, Rusijoje. Šį pavasarį solistė koncertavo Prancūzijoje bei Šveicarijoje. Apie tai, kaip sunku įtikti menų išlepintam prancūzų klausytojui ir kaip tai lengvai pavyko vokalistei S. Jančaitei, Frankofonijos dienose Kaune minėjo Lietuvos ambasadorė Prancūzijoje Aurelija Skaisgirytė–Liauškienė. Bet talentingos, darbščios ir nepaprastai veiklios dainininkės planuose ir siekiuose – jau nauji planai ir keliai. Vasaros pradžioje mūsų dainininkė grįžo iš gastrolių po Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą. Grįžusi tuoj pat įsitraukė į renginių, koncertų, projektų sūkurį čia, Lietuvoje. Tik spėk: Druskininkai, Vilnius – vargonų muzikos koncertai, Pažaislis, Tomo Mano festivalis Nidoje... Kalbamės jau vasarai baigiantis. Kokie įspūdžiai grįžus iš už vandenyno? Klausti, kaip ten atsidūrė dainininkė, kuri visuomet kupina įvairiausių planų ir projektų, lyg ir banalu...


Molis - keramikų meilė

Tautodailininkai Vytautas ir Regina Mataičiai – juodosios keramikos meistrai

Juodoji keramika – subtilus dalykas. Tik į rankas paėmęs tokį dirbinį suprasi, jog jis lipdytas iš molio, o ne lietas iš metalo. Šalyje yra keletas juodosios keramikos meistrų. Tarp jų – ir Gruzdžiuose įsikūrę Vytautas bei Regina Mataičiai.
Prikeltas griūvantis dvaro pastatas
Vytautas yra šiaulietis. Anuometėje Kauno žemės ūkio akademijoje jis įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Buvo nukreiptas dirbti į Gruzdžius. Anksčiau čia jam neteko lankytis. Atvyko jau sukūręs šeimą. Jaunieji privalėjo tenkintis vieno kambario butu.
Mataičių svajonė - turėti normalų būstą – pildėsi pamažu ir sunkiai. Apsiėmė jie suremontuoti vieną griūvančio dvaro pastatų. Tai buvo maždaug XIX a. vidurio statinys. Kažkada buvusi dvaro pieninė atrodė klaikiai. Vertingas architektūrinis pastatas buvo paverstas tvartu.
Švedai, pamatę jau akis džiuginantį namą ir sužinoję, jog jis anksčiau atrodė kaip baisi griuvena, iš karto paklausė Mataičių: „Kaip prie remonto prisidėjo valstybė?“. Mat jų šalyje šimtmečius išstovėjusiam, nors ir nuosavam, namui restauruoti iš valstybės biudžeto skiriama iki 90 proc. reikalingų lėšų. Raustant Mataičiams teko pasakoti, jog Kultūros vertybių apsaugos departamentas neįstengė jiems padėti gauti lengvatinę paskolą.


„Širšių medus“

Rašytojas Kazys Saja dėkoja, kad Marcinkonių kaimo teatras ,,išleido į gyvenimą“ jo kūrinį

Marcinkonyse vyko ketvirtasis mėgėjiškų kaimo teatrų festivalis ,,Širšių medus 2003“. Marcinkoniškiai ir svečiai turėjo progą pamatyti trijų vienų geriausių šalyje kaimo teatrų spektaklius: Marcinkonių kaimo teatro suvaidintą K.Sajos pjesę ,,Maišas, kuriame nugalabijo šešką“(režisierės R.Avižinienė ir N.Čaplikienė), Trakų ,,Karališkojo teatro“ suvaidintą A.Fedo komediją ,,Žvakelė užgeso“ (režisierius V.Mikalauskas) ir A.Kazragio ,,Žentelį“, Matuizų teatro suvaidintą V.Čiplio komediją ,,Medinė piela“(režisierė I.Čaplikienė).


Pažaislio vasaros baigiamasis

Iš kairės: dirigentas Petras Bingelis ir
solistai Joana Gedmintaitė ir Erikas Kurmangalijevas

Visuomet liūdna atsisveikinti su vasara. Ir su draugais, su kuriais bendravai visą vasarą, nepriklausomai nei nuo oro, nei nuo nuotaikos... Tuo vasaros draugu kauniečiams ir miesto svečiams jau aštuntą kartą buvo Pažaislio muzikos festivalis.
Vasara išeina su paskutine rugpjūčio diena ir Pažaislio festivalis šiais metais atsisveikino su savo ištikimais klausytojais bei gerbėjais rugpjūčio 31 dieną. Tą pačią dieną minėjome ir paskutinės okupacinės kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos dešimtmetį. Festivalio organizatoriai suderino šias datas ir pakvietė į Pažaislio vienuolyno prieigas klausytis premjeros – J.Loussier barokinių mišių XXI amžiui „Šviesos“.


Gatvės gyventojams atminti

Kryžiaus meistras Antanas Klova prie savo namo Staniūnų gatvėje

Panevėžyje, šalia Ramygalos gatvės, ties ta vieta, kur yra akmenų malūnas, greta pastatytas medinis kryžius. Jis yra skirtas į Amžinybę išėjusiems šios gatvės gyventojams atminti. Kryžiaus projekto autorė – Panevėžyje dirbanti muziejininkė Joana Viga Čiplytė. Šiemet skaitytojus aplankė jos ranka rašyta knyga „Einu gyventi“. Tai įspūdingas pasakojimas ir apie Ramygalos gatvės miestelėnų gyvenimą, vaikų pomėgius ir nuotykius. Apybraižoje dominuoja autobiografiniai motyvai.
Šešių metrų aukščio kryžių padirbo panevėžietis Antanas Klova.Tai tautodailininko vienas didžiausių darbų. Minėjimas prie kryžiaus, kuriame bus prisiminti jau mirę Ramygalos - vienos gražiausių miesto gatvių - gyventojai, įvyks rugsėjo 5 dieną 15 val.
Tautodailininkas A. Klova - žinomas medžio meistras. Anuomečiame Kauno S. Žuko dailės technikume jis įgijo taikomosios dailės ir medžio meninio apdirbimo specialybę. Iš Pasvalio krašto kilusio tautodailininko kūrinių galima rasti daugelyje šalies vietų. Tai dažniausiai kryžiai ir koplytstulpiai. Menininko atliktų darbų yra iškeliavę į užsienį. Meistras mėgsta daryti ir nedidelius dirbinius. Medyje jis yra įamžinęs nemažai Lietuvos bažnyčių.


Sostinėje atidaryta pirmoji transporto estakada

Kun. Vaclovas Aliulis pašventino estakadą

Trijų sostinės mikrorajonų sandūroje - T. Narbuto gatvės ir Laisvės prospekto sankryžoje ketvirtadienį atidaryta pirmoji dviejų lygių Vilniuje transporto estakada. Iškilmėse dalyvavo susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis, sostinės savivaldybės vadovai, UAB “Vilniaus kapitalinė statyba” atstovai, kiti atsakingi asmenys.
Ministras Z. Balčytis padėkojo unikalaus objekto šalies sostinėje statytojams už greitą ir kokybiškai atliktą darbą.
Estakados T. Narbuto gatvės ir Laisvės prospekto sankryžoje statybos darbai Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu prasidėjo 2002 metų rugsėjo mėnesį ir tęsėsi mažiau negu metus. Šis objektas tam tikra prasme yra unikalus Lietuvos statybininkams - pirmą kartą estakadą projektavo ir savo jėgomis statė Lietuvos įmonės. Pirmą kartą naudojant nepertraukiamo betonavimo būdą išpiltas toks didelis kiekis betono - 3300 kub. m per dvi nepertraukiamo darbo paras.


Studente, ar jau žinai, kur gyvensi šiais metais?
Gal „Vilnelės“ studenčių namuose? Kodėl gi ne?

Ten rasi jaukią aplinką, kultūrinį ir dvasinį ugdymą:
- asmenybė ugdoma laisvės ir pagarbos kitokiai nuomonei dvasia;
- socialinė, kultūrinė bei sportinė veikla;
- bendravimas su tais, kurie nori padaryti visuomenę geresnę ir siekia šio tikslo pradėdami pirmiausiai nuo savęs;
- parama krikščioniškam gyvenimui ir galimybė gauti žinių apie Katalikų Bažnyčios mokymą dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos „Vilnelės“ studenčių namuose organizuoja tarptautinė institucija „Opus Dei“ („Dievo darbas“) – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.
Jeigu nori daugiau sužinoti apie tai, paskambink ar užeik į „Vilnelės“ studenčių namus adresu: Algirdo g. 2–36, 2006 Vilnius, tel. 265 03 09, el. paštas vilneles@erdves.lt


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

į turistinę apžvalginę piligrimų kelionę rugsėjo 20-27 dienomis

Popiežius Jonas Paulius II per pamaldas bučiuoja vaiką

Maršrutas: Vilnius – Zabžidovskio Kalvarija – Vadovicai (popiežiaus Jono Pauliaus II tėviškė) – Znojimas – Viena – Venecija – Piza – Roma – Vatikanas (susitikimas su Šventuoju Tėvu) – Paduva – Znojimas – Vilnius.
Kelionės kaina – 650 Lt
(„XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki rugsėjo 15 d. - 550 Lt.)

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
, 8-37-777488


Turizmo agentūra "Titano vartai"

Kviečia keliauti į KROATIJA per SLOVĖNIJĄ (rugsėjo 19-28 dienomis, devynios nakvynės kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno – Zagrebas – Ptuji – Krikvenica – Plitvička – KRK sala – Liubliana – Klagenfurtas – Gracas – Viena. Kaina – 680 Lt.

Šv. Pauliaus kelias Turkijoje (rugsėjo 26 - spalio 12 dienomis, 12 nakvynių viešbučiuose su vakariene ir pusryčiais). Maršrutas: Budapeštas - Sofija - Troja - Bergamas - Izmiras - Efesas - Hierapolis - Antalija - Kapadokija - Ankara - Stambulas - Bukareštas - Miškolcas (galimybė skristi lėktuvu). Kaina 1890 Lt.

Koliziejus Romoje

Italija (rugsėjo 12-23 dienomis, aštuonios nakvynės jaunimo viešbučiuose ir kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno - Viena - Venecija - Milanas - Florencija - Roma - Vatikanas - Kaprio sala - Neapolis - Vezuvijus - Pompėja - San Marinas - Čenstakava. Kaina 1200 Lt.

Lisabonos katedra

Ispanija- Portugalija (rugsėjo 28 - spalio 13 dienomis, devynios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Čenstakava - Viena - Venecija - Paduva - Montichiaris - Milanas - Monakas - Figueras - Monseratas - Barselona - Madridas - Segovija - Avila - Lisabona - Fatima - Santjago de Kompastela - San Sebastianas - Lurdas - Strasbūras. Kaina 1800 Lt.

Graikija (lėktuvu, spalio 28 - lapkričio 5 dienomis, aštuonios nakvynės viešbutyje su pusryčiais ir vakariene). Maršrutas: Atėnai – Korintas – Mikėnai – Argas – Naflionas – Epidauras – ekskursija laivu Egėjo jūra – Delfai – Didysis Maratonas – Sunio iškyšulys. Kaina 2394 Lt.

Egiptas (lėktuvu, spalio 24 - lapkričio 7 dienomis ir gruodžio 5 - 19 dienomis, vienuolika nakvynių viešbutyje su pusryčiais ir vakariene viešbučiuose, trys nakvynės laive su maitinimu tris kartus, viena naktis traukinyje): Maršrutas: Hurgada – Šarm el Šeikas – Šv. Kotrynos vienuolynas – Mozės kalnas – Kairas – Aleksandrija – Asuanas – Abu Simbelis – kelionė kruiziniu laivu - Luksoras). Kaina nuo 3800 Lt.

Egzotikos ir šiltų kraštų mėgėjams - paskutinės minutės kainos!

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.

Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344, mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora), Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona), el. paštas: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija