Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vienuolė, mokytoja, medikė
Zuzana Jurkūnaitė – s. M. Klaudija (1913-2003)

S. M. Klaudija

Zuzana gimė 1913 m. spalio 8 d. Mažeikiuose. Šeimoje buvo trys berniukai ir šešios mergaitės. Zuzana – aštuntasis vaikas. Vienas berniukas mirė sulaukęs trejų metų. Tėvas dirbo geležinkelininku, o mama šeimininkavo namuose ir, reikalui esant, siūdavo.
Karo metu (1914 m.) visa šeima buvo pasitraukusi į Rusiją, tik vyriausias brolis liko pas gimines. Jurkūnų šeima iš Rusijos sugrįžo 1917 metais. Po karo gyvenimas buvo sunkus, tad vyresnes sesutes auginti pasiėmė giminės, o Zuzanėlė su Adzyte, kaip mažiausios, pasiliko namuose.
Kai Lietuvoje atsidarė mokyklos, sesutės grįžo į gimtuosius namus ir pradėjo pirmuosius mokslo metus.
Tėveliai buvo religingi ir vaikus nuo pat mažens mokė melstis. Zuzanėlė prisimena, kai mama, prieblandoje triūsdama po virtuvę, mokė „Tėve mūsų”. Jai patiko ta malda ir dažnai ją kalbėdavo.


Savo darbais nusipelnęs pagarbos
Vyskupo Felicijono Kasparo Cirtauto mirties 90-mečiui

Gimė Felicijonas Kasparas Cirtautas 1841 m. birželio 9 d. Padumblių kaime, valstiečių šeimoje. 1853-1855 metais mokėsi Raseinių apskrities mokykloje, 1858-1862 metais - Šiaulių gimnazijoje, kurią baigė sidabro medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Varnių kunigų seminariją, iš kur 1863 metais jau buvo pasirengęs išeiti pas sukilėlius, tačiau, aplinkybėms nepalankiai susiklosčius, sukilime aktyviai nedalyvavo.