Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

„Besišypsantis Popiežius“ buvo nuolankumo dorybės įsikūnijimas

Šviesūs prisiminimai ir mokymo aktualumas

Popiežius Jonas Paulius I Katalikų Bažnyčią valdė tik 33 dienas

Rugpjūčio 27 dienos bendrojoje savaitinėje audiencijoje popiežius Jonas Paulius II daugiausia kalbėjo apie savo betarpišką pirmtaką Joną Paulių I, kurio išrinkimo 25-osios metinės kaip tik buvo sukakusios audiencijos išvakarėse. Dabartinis Šventasis Tėvas, tuomet kaip Krokuvos arkivyskupas kardinolas Karolis Vojtyla, buvo tarp 111 pasaulio kardinolų, dalyvavusių 1978 m. rugpjūčio 26 d. konklavoje. Joje į apaštalo šv.Petro Sostą išrinkto Venecijos patriarcho kardinolo Albino Lučianio (1912-1978), pasivadinusio Jonu Pauliumi I, pontifikatas truko tik 33 dienas, tačiau „besišypsančio Popiežiaus“ įvaizdis visam laikui liko pasaulio tikinčiųjų prisiminimuose.