Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rugsėjo 4 -8 dienomis minime Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje 10-metį
Prieš dešimtį metų į Lietuvą atvykęs Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II pabučiavo Lietuvos žemę, iš kurios tik prieš keletą dienų buvo pasitraukę paskutiniai svetimos valstybės kareiviai. Tai buvo Popiežiaus ir Lietuvos pergalė!

Istorinė popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje atmintis neišdildoma

Filosofų žodžiais tariant, laikas niekur nebėga, nes mes gyvename laike. Laikas amžinas, kaip ir Dievo egzistavimas amžinas. Tai jau aksiomos. Per tą dešimtmetį, kuris prabėgo nuo to laiko, kai Dievo Vietininkas žemėje lankėsi Lietuvoje, įvyko daug pasikeitimų mūsų visų gyvenime. Istorinė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo atmintis neišdildoma visų lietuvių širdyse. Sunku trumpai žodžiais apsakyti tuomet pakilusią dvasinę visų tikinčiųjų būseną, o ir ateistai pasijuto apgaubti Garbingojo Svečio gerumu.
Tos keturios paros – nuo rugsėjo 4 dienos popietės iki rugsėjo 8 dienos ryto - 1993 metais pripildė Lietuvą dieviškąja Dvasia, įkvėpė didelės vilties, fizinių jėgų visiems Lietuvos žmonėms. Kai kas prisipažino klydęs, kiti atsivertė.
Lietuvoje šį jubiliejų, kai Šventasis Tėvas prieš dešimtmetį aplankė ir savo mamos gimtąją žemę, rengiamasi pažymėti daugeliu renginių.