Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Atlaiduose dalyvavo ir šauliai

Ariogalos atlaidų šventėse dalyvavo šauliai

Rugsėjo 28 dieną Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Jiems vadovavo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Prelatas pamoksluose pabrėžė atitolimo nuo Bažnyčios problemą ir kvietė tikinčiuosius, ypač jaunimą, aktyviau dalyvauti sekmadieniais šv. Mišiose, nepamiršti maldaknygės ir rožinio, prenumeruoti religinę spaudą ir būti sąmoningais katalikais. Po Sumos mons. A.Svarinskas vadovavo procesijai.

Pagrindinėse šv. Mišiose – Sumoje dalyvavo Ariogalos šaulių kuopa. Prieš dešimt metų Ariogaloje buvo atkurtas Lietuvos šaulių sąjungos Ariogalos būrys, vėliau išaugęs į kuopą. Šiuo metu Ariogalos šaulių kuopai priklauso apie 50 šaulių, kurie nuolat dalyvauja karinėse pratybose ir mokymuose Rukloje ir kituose Lietuvos kariniuose daliniuose. Ariogalos šauliai visada dalyvauja Bažnyčios šventėse ir kartu su kitais tikinčiaisiais meldžia globos ir Dievo palaimos Lietuvai ir savo kraštui.

Po šv. Mišių mons. A.Svarinskas priėmė priesaiką šešių naujų narių, praėjusių trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį ir dalyvusių moksleivių vasaros poilsio stovykloje Rumšiškėse. Po priesaikos buvo giedamas Lietuvos himnas.

Vėliau mons. A.Svarinskas, Ariogalos seniūnas Albertas Valiušis ir UAB „Ariogalos melioracija“ generalinis direktorius Antanas Siudikas diskutavo apie būtinybę įprasminti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. Monsinjoro iniciatyva prie Mušios upelio Ukmergės rajone įkurtas Didžiosios Kovos apygardos partizanų parkas, kuriame pastatyta keturiolika kryžiaus kelio stočių. Rugsėjo pabaigoje šiame parke buvo pastatytas kryžius buvusiam JAV prezidentui R.Reiganui, o spalio 1 dieną pastatytas baltas aštuonių metrų aukščio kryžius dešimtosioms popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės Lietuvoje metinėms atminti.

Kun. Gintautas JANKAUSKAS

Ariogalos parapijos klebonas
Ariogala, Raseinių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija