Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prezidentas susitiko su Bažnyčios hierarchais

Vizito į Vatikaną proga - Prezidento vakarienė
su Bažnyčios hierarchais

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotrauka

Vakar Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą Vatikane priėmė Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II.

Savo vizitą į Vatikaną ir susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II prezidentas R.Paksas vertina kaip puikią progą apmąstyti darbus, kuriuos visuomenės labui gali drauge nuveikti Bažnyčia ir valstybės institucijos.

Praėjusios savaitės trečiadienį Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje dešimtmečio, pontifikato 25-ųjų metinių ir būsimojo vizito pas Šventąjį Tėvą proga valstybės vadovas vakarieniavo su Apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Peteriu Stefanu Zurbrigenu, kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir vyskupais Rimantu Norvila, Jonu Kaunecku, Jonu Boruta, Eugenijumi Bartuliu, Juozu Preikšu.

Per vakarienę Prezidentas padėkojo aukštiems Bažnyčios hierarchams už jų pastangas, puoselėjant tautos dvasines vertybes, džiaugėsi galimybe išreikšti pagarbą Šventajam Tėvui, padėkoti už ypatingą dėmesį Lietuvai, perduoti jam Lietuvos Bažnyčios hierarchų linkėjimus.

Prezidentas vakarienės metu dar sykį pakartojo nuostatą, kad Lietuva pasisako už tai, jog ES Konstitucijos sutartyje būtų paminėti krikščioniškosios Europos pagrindai.

Konvento dėl Europos ateities parengtame ES konstitucinės sutarties projekte šios nuostatos nėra. Ne tik Lietuva, bet ir Lenkija, kitos Europos valstybės pasisako už tai, kad Konstitucijoje atsirastų ši nuostata.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija