Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dievo malonė lydėjo mus!

Nepakartojamą rugpjūčio vakarą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, adoruodama prie Švč. Sakramento, prisiminiau pas mus klebonavusio kun. Vytauto Marozo vieną pamokslą. Jo pasakyti žodžiai man buvo labai reikalingi.

Tai buvo klebono pasakojimas apie šventą Arso kleboną. Kartą šis, įėjęs į savo bažnyčią, pamatė stovintį žmogų ir žiūrintį į altorių. „Ką čia veiki, mano parapijieti?“ - paklausė jį kunigas.

Žmogus parodė į tabernakulį ir atsakė: „Aš mąstau apie Jį, o Jis - apie mane“. Koks nuoširdus, paprastas bendravimas.

Tą vakarą mūsų bažnyčioje veikė Dievo malonė. Šv. Monikos dieną (ji yra katalikių moterų globėja) meldėmės prie Švč. Sakramento, kiekvienas sava intencija: prašėme, guodėmės, dėkojome už kleboną Dalių Tubį, kuris yra mums Dievo dovana. Kiekvieną dieną jis savo parapijiečiams sugeba padovanoti gerą žodį, širdies šilumą.

Tą vakarą meldėmės, buvome su Dievu: „Pasilik manyje, nes be Tavęs esu visiška bejėgė ką nors nuveikti, save nugalėti, išgydyti širdyje atsiradusią, piktų liežuvių padarytą žaizdą. Gaivink mane savo Širdies šiluma. Šviesk man skaisčiu saulės spinduliu!“

Leontina MORKVĖNIENĖ

Biržai

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija