Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bavarija smogė kancleriui

Petras KATINAS

Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis ir jo rausvąja vadinama valdančioji socialdemokratų ir žaliųjų koalicija išgyvena dideles nesėkmes. Jau trečią kartą šiais metais kancleris patiria skaudžius smūgius. Vasario mėnesį socialdemokratai pralaimėjo Žemutinės Saksonijos ir Heseno žemių rinkimuose. Juose socialdemokratai gavo net keliolika procentų balsų mažiau nei paprastai.

Tačiau didžiausią nesėkmę G.Šrioderio socialdemokratai patyrė antrojoje daugiausia gyventojų turinčioje Vokietijos žemėje Bavarijoje. Tiesa, to pralaimėjimo buvo laukta, nes Bavarija visada buvo Krikščionių socialinės sąjungos ir krikščionių demokratų tvirtovė. Tačiau netgi didžiausi kairiųjų stovyklos pesimistai nesitikėjo, kad pralaimėjimas Bavarijoje bus toks didžiulis. Pažymima, jog socialdemokratai surinko tiktai 18,9 proc. balsų. Tai pats blogiausias jų pasirodymas per visus po Antrojo pasaulinio karo vykusius rinkimus. Užtat Bavarijos ministro pirmininko Edmundo Štoiberio vadovaujami krikščionys demokratai, vadinami konservatoriais, surinko net 61,4 proc. balsų. Vokietijos ir Europos laikraščiai, komentuodami rinkimus Bavarijoje, pažymi, kad E.Štoiberis su kaupu atsilygino kancleriui G.Šrioderiui už labai nežymia persvara pralaimėtus prieš metus vykusius visuotinius rinkimus.

Aišku, pagrindinė socialdemokratų pralaimėjimo priežastis – jau kurį laiką užsitęsęs ekonominis nuosmukis, kokio Vokietijoje dar nebuvo. Taip pat iki 10,4 proc. išaugęs nedarbas. Neatsitiktinai pastaruoju metu Vokietiją imta vadinti Europos ligoniu. Iš tiesų dar nebuvo tokios didžiulės ekonominės recesijos. Per pastaruosius trejus metus Vokietijos ekonomikos augimas nepasiekė ir vieno procento.

Negalima atmesti ir to fakto, kad kanclerio G.Šrioderio ir jo užsienio reikalų ministro J.Fišerio antiamerikietiška politika, ypač kategoriškas nepritarimas JAV karinei operacijai Irake, turėjo įtakos. Nemaža Vokietijos visuomenės dalis kaltina kanclerį G.Šrioderį, jog tas pamiršo, kokį didelį vaidmenį atliko Jungtinės Valstijos atkuriant Vokietiją ir užtikrinant jos saugumą didžiulės Sovietų Sąjungos grėsmės akivaizdoje šaltojo karo metais. Be to, G.Šrioderis kartu su Prancūzijos prezidentu Žaku Širaku per visą Irako karinės krizės laikotarpį puolė Vašingtoną ne tik Jungtinėse Tautose, bet ir visose tarptautinėse organizacijose. Kaip tik rinkimų Bavarijoje metu Berlyne vykusiame G.Šrioderio, Ž.Širako ir Didžiosios Britanijos premjero T.Bleiro susitikime buvo bandoma net paspausti Londoną, kad tas atsisakytų remti JAV bei pritartų Berlyno ir Paryžiaus pozicijai, kaip reikia stabilizuoti padėtį Irake. Pirmiausia Ž.Širakas ir G.Šrioderis siekia, kad Irako valdžia kuo greičiau būtų perduota irakiečiams. Tiesa, abu politikai siūlė faktiškai bent jau šiuo metu sunkiai įmanomus Irako demokratizavimo ir valdžios perdavimo kelius. Tiesa, po Berlyno susitikimo, kuriame nepavyko suderinti Paryžiaus, Berlyno ir Londono pozicijų Irako klausimu, Vokietijos kancleris G.Šrioderis kiek sušvelnino savo poziciją ir atsisakė antiamerikietiškos retorikos, netgi ėmėsi savotiško arbitro vaidmens Vašingtono ir Paryžiaus priešpriešoje. O po susitikimo su JAV prezidentu Dž.Bušu Niujorke G.Šrioderis jam pareiškė, kad visi nesutarimai liko praeityje. Tiek dėl Irako, tiek ir kitais klausimais.

Aišku, G.Šrioderiui neliko nieko kito, nes vidaus problemos, o ypač prasta „Europos ligonio“ ekonominė padėtis tiesiog verčia jį imtis visų priemonių šalies viduje. Pirmiausia G.Šrioderis rengiasi pateikti parlamentui labai nepalankiai visuomenėje sutiktą dešimties įstatymų paketą, pavadintą „Darbotvarkė 2010“. Tuose įstatymuose numatyta sumažinti sveikatos apsaugos, pensijų ir kitas socialines programas, kurios jau tampa nepakeliamos ne tik dėl sustojusio ekonomikos augimo, bet ir sparčiai senėjančios visuomenės. Atrodo, pats G.Šrioderis nėra tikras, kad parlamente pavyks gauti pritarimą socialinėms programoms apkarpyti. Tuo labiau kad tam turi pritarti ir aukštieji parlamento rūmai - Bundestagas. O ten dešinieji sudaro daugumą.

Po sėkmingų rinkimų Bavarijoje galimas kandidatas į kanclerius ir neabejotinas visų Vokietijos dešiniųjų jėgų lyderis E.Štoiberis, vertindamas rinkimus Bavarijoje, pareiškė, jog rinkėjai pakankamai aiškiai pademonstravo savo nepasitikėjimą G.Šrioderio vyriausybe ir „nepritaria apgailėtinam vyriausybės Berlyne darbui“.

Sunku prognozuoti, kaip toliau klostysis įvykiai Vokietijoje. Kairiųjų vyriausybė puolama iš visų pusių. O nauji parlamento rinkimai turi įvykti tiktai 2006 metais. Bet gali atsitikti taip, jog prireiks pirmalaikių rinkimų. Ypač jeigu kancleriui G.Šrioderiui nepavyks prastumti parlamente savo ambicingo reformų paketo. Dešinieji be didelio vargo gali jį užblokuoti aukštuosiuose parlamento rūmuose. Šiaip ar taip, dešiniųjų lyderis E.Štoiberis dabar stengsis išnaudoti visas galimybes, atsivėrusias po rinkimų Bavarijoje. O kancleriui G.Šrioderiui noromis nenoromis teks ieškoti kompromiso su E.Štoiberiu. Juk Bavarija - labiausiai ekonomiškai išsivysčiusi Vokietijos žemė, kurią mažiausiai paveikė ekonominė stagnacija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija