Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Varžytuvės

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos veterinarijos akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centre bei jo Muniškių fermoje tris dienas vyko respublikinės melžėjų varžybos. Prieš jas įvyko konkursai Kauno, Kėdainių, Raseinių, Kelmės, Panevėžio, Rokiškio, Plungės ir kai kuriuose kituose rajonuose.

LVA Melžimo mokymo centro vadovas, vertinimo komisijos pirmininkas Josifas Tacas sakė, kad tokie renginiai - gera pamoka dažnai melžėjai, jas skatina siekti geresnių primilžių, pieno kokybės, kitų rezultatų, atitinkančių Europos Sąjungos keliamus reikalavimus. Specialisto žiniomis, geras melžėjos pasirengimas net apie 20 procentų gali padidinti primilžio gausą. Aišku, daug reiškia melžėjos žinios apie karvės fiziologines savybes, melžtuvo sanitarinį apdorojimą, daug kitų dalykų. Štai varžytuvių klausimyne buvo apie šimtą įvairiausių su melžimu susietų klausimų, tad melžėjos ir melžėjai turėjo gerai pasirengti, kad konkurse nepadarytų šiurkščių klaidų. Bet tokių nelabai pasitaikė, nes į varžytuves atvyko rajoninių konkursų nugalėtojos, jau prieš tai išbandžiusios savo jėgas. Beje, pasimokyti nepakenkė ir konkurse nedalyvavusioms melžėjoms.

Į šventę atvyko Seimo nariai Petras Gražulis, Edvardas Karečka, Gintautas Mikolaitis, taip pat dalyvavo Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkė Genutė Staliūnienė, Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas, Kauno miesto pirmasis vicemeras Kazys Starkevičius, konkurso organizacinio komiteto pirmininkas, Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas, daug kitų svečių.

Varžytuvių vėliavą pakėlė praeitų metų melžėjų konkurso nugalėtoja, LVA Praktinio mokymo ir bandymų centro Muniškių fermos melžėja Vida Sakalauskienė.

Varžybos prasidėjo. Tiesa, čia visų laukė šioks toks netikėtumas. Mat karves pirmiausiai ėmė melžti... politikai. Tai - P.Gražulis, G.Staliūnienė ir K.Starkevičius. Ūkininkei Genutei tai buvo vieni juokai, nes savame ūkyje šalia Babtų ji tai darė daug kartų. Tikras ūkininkas yra ir K.Starkevičius, tad ir čia nepatogumų nepatyrė, nors, jo nuomone, karvių melžimas yra moterų darbas. O Seimo narys melžė pirmą kartą. Bet, kaip ir dera Kaimo reikalų komiteto nariui, jis, atrodo, taip pat nesusikompromitavo. Nugalėtojais buvo pripažinti visi trys.

O dabar - tikros varžytuvės. Jose dalyvavo ir patyrusios melžėjos, ir jaunimas. Šis – daugiausia kilęs iš kaimo, gyvenąs savo tėvų ūkyje arba besimokąs vienoje ar kitoje žemės ūkio aukštojoje ar vidurinėje mokykloje. Tarp melžėjų merginų buvo ir vaikinų. Štai Nerijus Martinkus iš Telšių rajono studijuoja Veterinarijos akademijoje gyvulininkystės technologiją. Beje, jis prieš dvejus metus tapo respublikinių melžėjų konkurso nugalėtoju tarp studentų. Jo brolis Karolis dabar studijuoja Žemės ūkio universitete. Jų tėvai laiko 60 galvijų, iš kurių 30 - melžiamos karvės. Jos melžiamos mechanizuotai. Nerijaus nuomone, ateities kaimas priklauso stambiesiems ir susikooperavusiems ūkininkams, turėsiantiems pažangios technikos. O tikra miestietė Deimantė iš Kauno taip pat studijuoja Veterinarijos akademijoje, ketina tapti gera specialiste, sako labai mylinti gyvulius. Varžytuvių nugalėtojai buvo išaiškinti net keliolikoje specializuotų grupių. Po praktinių varžybų ir teorinių egzaminų pirmąją vietą ir 1000 litų premiją laimėjo LVA Praktinio mokymo ir bandymų centro melžėja Violeta Petrauskienė. Jai taip pat buvo pripažinta pirmoji vieta už mechaninį melžimą. Antroji vieta ir 800 litų premija atiteko minėtam jaunam ūkininkui iš Telšių rajono N.Martinkui, trečioji ir 600 litai - klaipėdietei Vidai Gedmintienei. Geriausia jaunąja melžėja pripažinta Lina Kučinskytė iš Akmenės rajono, jauniausiuoju melžėju - telšietis Karolis Martinkus. Jis taip pat pripažintas švariausiai primelžęs pieno. Už geriausias teorines žinias nugalėtoja pripažinta Jurgita Jankauskienė iš Rokiškio rajono. Visi nugalėtojai buvo apdovanoti.

Varžybų metu vyko seminarai apie pieno galvijininkystės vystymosi perspektyvas Lietuvoje, integruojantis į Europos Sąjungą. Taip pat buvo kalbama apie pieno kokybės gerinimą, pienininkystę ekologiniame ūkyje, melžimo techniką ir technologiją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija