Atnaujintas 2003 m. spalio 17 d.
Nr.80
(1184)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė
    šiandien

Katalikų
    bendruomenėse

Darbai
Laikas ir žmonės
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Praregėję…

Petras Katinas

Šeimyninė „ranga“ valdžioje nieko nestebina, ypač pokomunistinėse valstybėse. Aukščiausieji pareigūnai patogiai įtaiso savo vaikus, brolius ir seseris, ir dar tolimesnius giminaičius į šiltas pelningas valdžios vietas. Ryškiausias to pavyzdys – buvęs Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas. Žodis „šeima“ tvirtai įėjo į Rusijos politinį leksikoną. Panaši padėtis ir kitose NVS šalyse - Azerbaidžane, Tadžikistane, Turkmėnijoje, Gruzijoje. Pavyzdžiui, Azerbaidžano prezidentas Heidaras Alijevas, beveik oficialiai paskyręs savo sūnų būsimuoju prezidentu. Tačiau neretai būna atvejų, kai įžymių partinių veikėjų vaikai ir vaikaičiai laikosi tiesiog priešingų pažiūrų ir jiems visai nepriimtini jų tėvų ir senelių veiksmai bei pažiūros.

Štai keletas ryškiausių pavyzdžių. Didžiausio pasaulyje kraugerio SSKP generalinio sekretoriaus Josifo Stalino duktė Svetlana Alilujeva paprašiusi politinio prieglobsčio Jungtinėse Valstijose ir ryžtingai pasmerkusi sovietinę sistemą. Aleksandras Burdoskis – Stalino vaikaitis, kino režisierius. „Būti Stalino vaikaičiu – tai reiškia nešti labai sunkų kryžių. Niekada, jokiomis aplinkybėmis, nė už pačius didžiausius pinigus nesutiksiu vaidinti Stalino vaidmens kine, nors tokių pasiūlymų buvo gausybė“, - sako A.Burdovskis. Rusijos spaudoje buvo rašyta, jog šiam Stalino vaikaičiui už suvaidintą savo senelio vaidmenį Holivudas ir kitos garsios kino ir televizijos kompanijos siūlė net po keliolika milijonų dolerių.

Dar vienas Stalino giminaitis, jo provaikaitis Josifas Džiugašvilis, dabar gyvenantis Gruzijoje, neseniai pasiprašė politinio prieglobsčio Jungtinėse Valstijose.

Buvusio Stalino laikų budelio ir užsienio reikalų komisaro Viačeslavo Molotovo, SSKP centro komiteto nario 1921-1957 metais, aktyviai gynusio Stalino asmenybės kultą, vaikaitis Viačeslavas Nikonovas niekur neemigravo, gyvena Maskvoje ir yra „Politikos“ fondo prezidentas, tačiau jo labai nekenčia Rusijos komunistai, vadina „Vakarų liokajumi“ ir panašiais žodžiais.

Maksimas Litvinovas - buvęs Sovietų Sąjungos užsienio reikalų komisaras 1930-1939 metais. Jo sūnus Pavelas Litvinovas - garsus disidentas, sugadinęs daug nervų Liubiankos kagėbistams. P.Litvinovas labiausiai išgarsėjo 1968 metais, kai Maskvoje, Raudonojoje aikštėje, organizavo protesto mitingą prieš Sovietų Sąjungos armijos įsiveržimą į Čekoslovakiją. Ne mažiau garsi ir M.Litvinovo vaikaitė Vera Čalidzė. Jos publikacijos Vakarų spaudoje ir pasisakymai per BBC, „Svobodos“ radiją, pasak buvusių Kremliaus pareigūnų, vos neišvarydavo iš proto SSKP centro komiteto nusenusius politbiuro narius.

Pagaliau Nikita Chruščiovas, dar vienas SSKP centro komiteto pirmasis sekretorius. Jo sūnus Sergejus Chruščiovas jau seniai apsigyveno Jungtinėse Valstijose, gavo Amerikos pilietybę. Nevengia atskleisti sovietinio režimo užkulisių.

Leonidas Brežnevas – vienas labiausiai pagarsėjusių SSKP CK generalinių sekretorių. Jo vaikaitis Andrejus Brežnevas, pasinaudodamas garsia senelio pavarde, jau po Sovietų Sąjungos žlugimo bandė įkurti kairuolišką partiją, kaip atsvarą tradiciniams komunistams, kurie esą „suburžuazėjo“, išdavė Lenino, Stalino ir, aišku, jo senelio priesakus. Tačiau Rusijos komunistų partijos vadovybė ir jos lyderis G.Ziuganovas apkaltino A.Brežnevą, jog jį papirko B.Jelcino valdžia siekdama, kad jis atitrauktų balsus rinkimuose į Valstybės Dūmą nuo G.Ziuganovo komunistų.

Arkadijus Gaidaras – sovietinio režimo liaupsintojas, rašytojas, parašęs visoms sovietų mokykloms privalomą knygelę „Timūras ir jo būrys“, apdovanotas ordinais ir medaliais, nuolat keliamas pavyzdžiu kitiems sovietų rašytojams kaip „socialistinio realizmo“ bastionas, nepalaužiamas kovotojas už komunizmo pergalę. Jo vaikaitis – ne mažiau garsus B.Jelcino vadovavimo laikų reformatorius Jegoras Gaidaras laikomas didžiausiu Rusijos liberalu. J.Gaidaras labai nemėgo, kai kas nors primindavo jo senelio „žygdarbius“. Kartą jis pareiškė: „Man labiausiai norėtųsi, kad nuo manęs pagaliau atstotų dėl to mano senelio“.

Kitas sovietinis literatūros „grandas“ - bene pats didžiausias sovietinio režimo liaupsintojas Vadimas Koževnikovas, iki šiol vadinamas sovietinės literatūros oligarchu. Jis nuolat skundė savo kolegas centro komitetui ir KGB. Jo knygos, kuriose literatūros net su žiburiu nerasi, buvo leidžiamos milijoniniais tiražais, priverstinai verčiamos į visų „broliškų respublikų“ kalbas. Milijonai rublių plaukė į jo sąskaitą. Taigi šito „rašytojo“ dukra dabar gyvena JAV, Kolorado valstijoje, ir labai daug rašo apie sovietinio režimo išsigimimą. Jai iki šiol negali atleisti Rusijos komunistai. Štai ką visai neseniai apie ją rašė aršus imperininkas, Sovietų Sąjungos atkūrimo šauklys, laikomas aršesniu „patriotu“ netgi už V.Žirinovskį, suplakantis savo laikraštyje „Zavtra“ ortodoksinio komunizmo ir stačiatikybės idėjas Aleksandras Prochanovas: „Vadimo Koževnikovo duktė nuolat pila pamazgas ant sovietinės santvarkos ir jos laimėjimų. Žodžiu, dergia viską, kas buvo šventa jos tėvui. Tai klasikinis renegato pavyzdys. Kada vaikai išduoda savo tėvų ir ištisų kartų tikėjimo simbolius - tai mirtina nuodėmė…“

Na, o kaip Lietuvoje? Deja, mūsų komunistinių veikėjų ir kolaborantų vaikai nepasekė Rusijos partinių tūzų vaikų ir vaikaičių pavyzdžiu. Jie liko iki šiol ištikimi „idealams“. Išimtis būtų nebent „Stalino saulės“ nešėjo Antano Venclovos sūnus. Apie kitus „renegatus“ neteko girdėti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija