Atnaujintas 2003 m. gruodžio 3 d.
Nr.92
(1196)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Po Žiemgalos dangumi

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Žiemgalos žeme sieroji,

Aš tavo grumstelio dalis

             Kazimieras Pūras

Vos prasidėjus Atgimimui, 1988-ųjų lapkritį Pakruojis šventė 400 metų jubiliejų. Buvo įsteigtas kraštiečių klubas, gavęs „Žiemgalos“ vardą. Manoma, kad šį žingsnį žengti paskatino žymaus kraštotyrininko Juozo Šliavo, Žiemgalos krašto muziejaus Žeimelio vidurinėje mokykloje įkūrėjo, darbai. Po metų klubas reorganizuotas į „Žiemgalos“ draugiją. Tačiau žiemgaliai – ne tik Pakruojo rajono žmonės. Dabar „Žiemgalos“ draugija jungia tris rajonus: Pakruojį, Pasvalį, Joniškį ir nemažą dalį Latvijos teritorijos.


Apie blaivybę

Blaivybė – abstinencija yra geras dalykas, bet šiuo metu ji tarnauja tiktai pati sau. O turėtų tarnauti visuomenei. Iš gero dalyko reikia daryti dar geresnį. Čia kalbama apie blaivybę palaikančias ir propaguojančias organizacijas ir konkrečiai apie Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdį. Lapkričio 15 dieną Kazlų Rūdoje vyko Vilkaviškio vyskupijos trečiasis šios organizacijos suvažiavimas, ir tai yra proga apie šias problemas pakalbėti.


Pagerbti išeivijos kultūrininkai

Amerikos lietuviai tradiciškai pagerbė 2003 metų JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premijų laureatus. Šešios premijos už kūrybinius laimėjimus išeivijos kūrėjams įteiktos jau dvidešimt pirmąjį kartą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija