Atnaujintas 2003 m. gruodžio 3 d.
Nr.92
(1196)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Paskelbtos Seimo komisijos išvados

Reikalaujama Prezidentą atsistatydinti

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas buvo ir yra pažeidžiamas. Įvertinant ypatingą Prezidento statusą ir atsakomybę, jo vaidmenį vidaus ir tarptautinėje politikoje, tai sudaro grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tokią baigiamąją išvadą priėjo galimas grėsmes nacionaliniam saugumui tyrusi Aloyzo Sakalo vadovaujama Seimo laikinoji komisija. Pirmadienį komisijos paskelbtose išvadose taip pat teigiama, kad abejotinos reputacijos asmenys, susiję su nusikalstamo pasaulio ir šešėlinio verslo struktūromis, darė įtaką Prezidentūrai ir siekė teisėsaugos institucijų vadovų pakeitimo. Prezidentas ir kai kurie jo patarėjai, kaip sakoma išvadose, darė neleistiną įtaką įmonių privatizavimui ir atskiriems privataus verslo subjektams.

A.Sakalo vadovaujama Seimo komisija taip pat nustatė, kad Prezidentui toleruojant jo patarėjai viršijo savo kompetenciją, kišosi į kitų valstybės institucijų veiklą, piktnaudžiavo savo statusu, taip sukeldami sumaištį valstybės valdyme. „Per Prezidentą ir jo patarėjus įslaptinta informacija pasiekdavo tuos asmenis, kurie jos žinoti neturėjo teisės, tarp jų ir tuos, kurių atžvilgiu atliekamas operatyvinis tyrimas“, – sakoma išvadose.

Parlamentinės komisijos nuomone, Rusijoje registruota kompanija „Al Max“, įtariama susijusi su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, darė ir tebedaro įtaką Prezidentūrai, siekdama sąlygoti ir valdyti Lietuvos politinius procesus, formuodama Prezidentūros struktūrą ir kadrus, savo ir Jurijaus Borisovo interesais siekdama sustiprinti įtaką Prezidentui.

Komisijos išvadose prezidento R.Pakso santykiai su J. Borisovu įvertinti kaip išskirtiniai. „Siekdamas politinių, ekonominių ir savo asmeninių tikslų, palaikomas Rusijos kompanijos „Al Max“, J. Borisovas darė įtaką Prezidentūros veiklai, paties Prezidento sprendimams. Taip J. Borisovas užsitikrino palankesnes sąlygas savo verslui, kuris apima ir prekybą karinių sraigtasparnių detalėmis su terorizmą remiančiomis šalimis“, – sakoma išvadose. Parlamentinė komisija taip pat pastebi, kad Prezidentas nė karto viešai neatsiribojo nuo J. Borisovo ir savo veiksmais jį netiesiogiai užstojo. Pasak išvadų, J. Borisovo įtakos Prezidentui dydį atskleidžia tai, kad, net žinodamas apie J. Borisovo grasinimus jo atžvilgiu, Prezidentas skubos tvarka jam suteikė pilietybę.

Pirmadienį Seimo laikinosios komisijos paskutiniame posėdyje septyni komisijos nariai balsavo už šias išvadas, vienas buvo „prieš“ ir vienas parlamentaras susilaikė. Prieš parengtas išvadas balsavęs liberaldemokratas Dailis Barakauskas atskiru dokumentu pateikė savo asmeninę nuomonę. Šis dešimties puslapių dokumentas jau įregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate ir buvo įtrauktas į antradienio Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Jau tą patį pirmadienį skubiai surengtoje spaudos konferencijoje Seimo pirmininkas A.Paulauskas sakė, kad Seimo komisijos išvados apie Prezidento pažeidžiamumą lems apkaltos jam iškėlimą, todėl Seimo vadovas pasiūlė R.Paksui atsistatydinti, nelaukiant apkaltos proceso pradžios. R.Paksą atsistatydinti, nelaukiant apkaltos, pareikalavo ir Tėvynės sąjungos frakcija Seime, taip pat liberalcentristai bei liberaldemokratai, kiti atskiri politikai.

Seimo laikinosios komisijos išvadas bei komentarus spausdinsime penktadienio numeryje.

XXI, ELTA

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija