Atnaujintas 2003 m. gruodžio 3 d.
Nr.92
(1196)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Religijos ir sekuliarios valstybės
santykio aktualumas

Mindaugas BUIKA

Kada kalbama apie pagrindinės žmogaus teisės – teisės į religijos išpažinimo laisvės pažeidimus, kurie, kaip ne kartą buvo rašyta, pasaulyje nemažėja ir prasidėjus XXI amžiui, pirmiausia pastebimos tokios totalitarinių režimų valdomos valstybės kaip komunistinis Vietnamas ar islamistinis Sudanas. Vietnamo sekuliari ar net ateistinė valdžia religijoje mato savo ideologinę varžovę, iškeliančią pagarbos žmogaus orumui reikšmę, o Sudane religinio ekstremizmo sistema orientuojasi tik į vieną tikybą (šiuo atveju – islamą), nustumdama į pakraštį kitas religines mažumas. Tačiau pastaruoju metu ir demokratinėse visuomenėse vis dažniau atnaujinamas religijos ir sekuliarumo valstybės santykio klausimas, o vykstant kovai su terorizmu, kuris kartais bando remtis religinėmis nuostatomis, iškyla problema, kaip, siekiant didesnio saugumo, nepažeisti religinių bendruomenių teisių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija