Atnaujintas 2003 m. gruodžio 10 d.
Nr.94
(1198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Atspari likimo smūgiams

Kapeloje – vien vyrai

Pristatytos
kraštiečių knygos

Kad kultūros paveldas
išliktų ateities kartoms

Jaunimas ir tėvai

Mažutė mūsų tauta,
bet dideli jos sūnūs...

Lietuvninkų valios aktas

Jausti atsakomybę
už Lietuvą

Prezidento Dž. Bušo
lenta pakibo ant plauko

Lubiankos čiuptuvų voratinklyje

Borisovo nuodai Lietuvai

Dėl priešvalstybinės užsakomosios žurnalistikos

Demokratinių jėgų saulėlydis

Skaldyk ir valdyk

Paskutinė Maskvos viltis

Viso meno tikslas -
iš sielos į sielą
perduodamas katarsis...

Pasaulinio garso pianistės Mūzos Rubackytės
interviu „XXI amžiui“

Pianistė Mūza Rubackytė
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotrauka

Lapkričio 28 dieną Kauno filharmonijos salėje įvyko pasaulinio garso pianistės, kaunietės, šiuo metu gyvenančios Prancūzijoje, Paryžiuje, koncertas. Tai neeilinis įvykis Kauno muzikiniame gyvenime. Įžymioji pianistė skambino Frederiko Šopeno koncertą fortepijonui ir orkestrui. Virtuozei akompanavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Juozas Domarkas). Tą vakarą orkestrui dirigavo ir svečias iš Šveicarijos Stefanas Lanas. Netenka stebėtis, kad filharmonijos salėje negalėjo tilpti visi, norintys pasiklausyti garsios pasaulyje pianistės. Atlikėja paskutinį kartą lankėsi savo gimtajame mieste pernai, lapkričio pabaigoje. Ne paslaptis, kad F.Šopeno muzika priskiriama prie pačių sudėtingiausių kūrinių, kuriuos gali atlikti ir atlieka tik pripažinti virtuozai.


Šalia teisinių principų turi būti
moralinis politikos suvokimas

Seimo Pirmininko pavaduotojas
Gintaras Steponavičius
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotrauka

Dabartinėmis aplinkybėmis opozicinė Liberalų ir centro sąjunga (LiCS) neatmeta galimybės remti net kairiųjų keliamą kandidatą į Prezidento postą. Kaip teigė vienas šios partijos lyderių, Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius, Lietuvoje šiandien nebegalioja politinių sąjungininkų rinkimasis vien pagal skirstymą į kairiuosius ir dešiniuosius. Mūsų visuomenė ir politikai dabar gyvena emocijų vyravimo laikotarpį. Tai primena Sąjūdžio laikų emocinį krūvį. Reikia siekti, kad šalia emocijų, nuoširdaus jausmo būtų ir gebėjimas vertinti įvykius ne tik impulsyviai. Viena didžiausių šiandienės politikos problemų - tai moralinė degradacija, teigia G.Steponavičius. Už tai atsakingas ne tik Rolandas Paksas. Daugelis politikų atsakingi dėl to, kad smuko pasitikėjimas jais ir politinėmis institucijomis. Dabartinio skandalo aplinkybėmis viską suvesti į teisinę atsakomybę, kaip tai bando daryti uoliausieji R.Pakso gynėjai, yra nepagrįstas supaprastinimas.


„Linksmoji armonika“ –
ir džiaugsmo ašaros,
ir graudulio šviesa

Rūta JONUŠKIENĖ

Kompozitorius Jurgis Gaižauskas
grojo kartu su mažuoju smuikininku
Roku ir „Ventukais“

Lapkričio 22-23 dienomis Utenos kultūros centro salėje šurmuliavo tradicinė Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Linksmoji armonika - 2003“, sukvietusi gausų būrį pačių geriausių šalies muzikantų ir dar didesnį pulką pačių ištikimiausių jų talento gerbėjų. Kaip ir kasmet renginyje dalyvavo niekad nesenstantis Lietuvos kaimo kapelų patriarchas kompozitorius Jurgis Gaižauskas su žmona Zosele...


UNESCO įvertino Dainų šventes

Aleksandras ŠIDLAUSKAS

Tauragės rajono bandonininkų
ansamblis „Velnio tuzinas“

Džiugi žinia 2003 metų lapkričio pradžioje atskriejo iš Paryžiaus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos šalių Dainų šventės įrašytos į UNESCO kultūros šedevrų sąrašus. Po Vilniaus senamiesčio, Neringos ir kryždirbystės tai jau ketvirtasis lietuvių kultūros paveldo dėmuo, atkreipęs pasaulio dėmesį. Kaip žinoma, estai jau 1869 metais susibūrė į pirmąją šventę, po ketverių metų tai padarė latviai, o 2004 metų vasarą Kaune buvo pažymėtas Lietuvos dainų švenčių aštuoniasdešimtmetis. Gyvoji tradicija išsaugota, o mėgėjų menas įvertintas aukščiausiuoju meninės vertės žymeniu.


Gyvenęs tik Lietuvai

Juozo Ambrazevičiaus–Brazaičio 100-osioms
gimimo metinėms paminėti

Petras KATINAS

Juozas Ambrazevičiaus-Brazaitis

Sukako 100 metų nuo iškiliojo lietuvių tautos sūnaus Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio gimimo. Tai buvo išties neeilinė asmenybė. Nuo pat savo sąmoningo gyvenimo pradžios nuosekliai ir tvirtai ėjo Lietuvos keliu, nenukrypo nuo to kelio nė per žingsnį.

J.Ambrazevičius-Brazaitis gimė 1903 m. gruodžio 9 d. Marijampolės apskrityje, Trakiškiuose. Baigęs Marijampolės gimnaziją, 1922-1927 metais studijavo Kauno universiteto Filosofijos-teologijos fakultete. 1931-1932 metais tęsė studijas Vokietijos Bonos universitete. Beje, vos baigęs Kauno universitetą, 1930 metais parašė ir išleido labai gerai įvertintą vadovėlį gimnazijoms „Literatūros istorija“. O po studijų Bonos universitete, 1933-iaisiais, jaunas mokslininkas perima literatūros mokslo dėstymą Teologijos-filosofijos fakultete iš rašytojo ir profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino. Pastarasis jau tada labai gerai įvertino universiteto vadovybės pasirinkimą. Tačiau J.Ambrazevičius-Brazaitis neapsiribojo vien dėstymu Kauno universitete.


Reikėjo Laisvės varpo,
iš pačios širdies nulieto

Paminėtos Lietuvos laisvės šauklio
Kęstučio Genio 75-osios gimimo metinės

Kauno įgulos karininkų ramovėje lapkričio 29 dieną įvyko Lietuvos laisvės šauklio, poeto ir aktoriaus Kęstučio Genio 75-ojo gimtadienio minėjimas. Erdvioje Ramovės salėje kabėjo didelis poeto portretas, Lietuvos nacionalinė ir Sąjūdžio vėliavos. Šis minėjimas – tai Lietuvos Sąjūdžio Kauno miesto skyriaus iniciatyva.

Garbinga Sąjūdžio istorija neatsiejamai susijusi su K.Genio (1928-1996) gyvenimu ir veikla. Jo poezija ir įspūdingas skaitovo talentas buvo stiprus ginklas lietuvių tautos kovoje už nepriklausomybę. Kaune, Marijampolėje, Biržuose, Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir mažesnių miestų bei miestelių aikštėse skambėjo stiprus, įtaigus, kviečiantis kovoti už laisvę ir ją ginti Kęstučio balsas. Lietuvoje nerastume žmogaus, kuris negirdėjo jo skaitomų, tarsi žaizdre nukaldintų kūrybos posmų.


Uždegti vilties žvakę

Vatikane surengtoje konferencijoje aptarti
pastoraciniai ir medicininiai depresijos aspektai

Mindaugas BUIKA

Vilties žvakė

Sumaterialėjusio gyvenimo būdo pragaištingumas

„Kinų patarlė sako: „Užuot plūdęsis tamsoje, užsidek žvakę“. Aplinkui matome daug žmonių, kurie, apnikti depresijos, savo pykčiu ir nervinga nuotaika gali ir kitus sunervinti bei paskatinti atsakyti tuo pačiu. Tačiau krikščioniškasis tikėjimas ir pasitikėjimas gyvenimu kviečia mus padėti tokiems žmonėms uždegti vilties žvakę, nes viltis yra stiprus poveikis nuo depresijų ir galinga gydomoji priemonė“, - teigė Bombėjaus (Indija) arkivyskupas kardinolas Ivanas Dijasas savo pranešime, skaitytame lapkričio 13-15 dienomis Vatikane vykusioje tarptautinėje konferencijoje dėl depresijos problemų. Jis ir kiti susitikimo dalyviai pripažino, kad klinikinė depresija yra rimta liga, kuri reikalauja medicininio gydymo, tačiau religinė parama gali suvaidinti esminį vaidmenį paciento dvasinei pusiausvyrai atstatyti.

 
Mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai!

Jau tik kelios dienos teliko iki „XXI amžiaus“ prenumeratos 2004 metams pabaigos. Prenumeruokite ne tik jūs, bet paskatinkite tam ir savo gimines, bendradarbius, draugus. Tik taip galės išsilaikyti jūsų pamėgtas „XXI amžius“. Būtų geriausia prenumeruoti ir trečiadienio, ir penktadienio numerius. 2004 metais „XXI amžius“ pasižada būti įdomus, rašyti aktualiais, daugelį jūsų dominančiais klausimais.

Geriausia kalėdinė dovana giminėms ar draugams - „XXI amžiaus“ prenumerata. Padovanokite jiems „XXI amžių“!

Taip pat padovanokite savo vaikučiams ar vaikaičiams bei kitiems mažamečiams, nepajėgiantiems įsigyti jiems skirto laikraštėlio „Kregždutė“ prenumeratą, ir jūs sulauksite jų meilės.

Prenumeruoti galima bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje iki gruodžio 15 d. Paskubėkite!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija