Atnaujintas 2003 m. gruodžio 12 d.
Nr.95
(1199)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Irako krikščionys žvelgia
į ateitį

Padėkime išlikti katalikiškam
vaikų laikraštėliui

Dvasinė vergovė

Ir jauna demokratija turi
gebėti apsiginti

Dėl valstybėje sumaištį
keliančios spaudos

Politinio pato situacija

Pavojingi Kremliaus planai

Vadovavimasis Jėzaus tiesomis įprasmina Adventą

Advento trečiojo sekmadienio skaitomoje Evangelijos ištraukoje kalbama apie Kristaus pirmtaką šv. Joną Krikštytoją. Kai minios, atėjusios krikštytis, jį klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!“, jis joms skelbė apie būtinybę iš savo garderobo paimti marškinius ir atiduoti juos neturinčiajam, o iš savo virtuvės atnešti maisto produktų ir duoti jų alkstančiajam. Jonas, neieškodamas žodžių kišenėje, ir muitininkams, ir kariams, ir kitiems žmonėms skelbia ateinantį Dievo Avinėlį ir ragina juos atsiversti bei laikytis teisingumo (plg. Lk 3, 10 - 14).


Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios šiandienė situacija

Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr

Gruodžio 9 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko spaudos konferencija, kurios metu aptarta šiandienė paminklinės Prisikėlimo bažnyčios situacija. Konferencijoje dalyvavo Atstatymo tarybos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, miesto meras Arvydas Garbaravičius, VšĮ ,,Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo taryba” direktorius bei šios parapijos klebonas dekanas kunigas Vytautas Grigaravičius, darbus vykdančios AB ,,Kausta” generalinis direktorius Antanas Butkus.

Spaudos konferencijos pradžioje kun. V. Grigaravičius pasidžiaugė, kad per šiuos metus darbai gerokai pajudėjo į priekį ir pavyko atlikti netgi daugiau negu buvo numatyta. Jo teigimu, jau šią vasarą kiekvieną sekmadienį čia buvo aukojamos šv. Mišios bei sutuoktos pirmosios trys parapijiečių poros. Kun. V. Grigaravičius pateikė ir išsamią 2003 metais nuveiktų atstatymo darbų ataskaitą: visiškai užbaigtos visų stogų dangos, įrengta apžvalgos aikštelė ant stogo, sutvarkytos bokšto laiptinės, ištinkuotos dvi zakristijos ir presbiterinės dalies patalpos, visoje bažnyčioje sustatyti klijuotos medienos langai su stiklo paketais, pagamintos ir sumontuotos zakristijų, laiptinių, koplyčių durys, įrengti apšvietimo, apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos, įgarsinimo tinklai, vėdinimo sistema, nutinkuota priekinė ir galinė bažnyčios fasado dalys, už Kauno miesto savivaldybės lėšas įrengtas bažnyčios viršutinės dalies fasadų apšvietimas. Kun. V.Grigaravičius teigė, jog jau nuo ateinančio pavasario ant bažnyčios stogo įrengta apžvalgos aikštelė bus atidaryta lankymui.


Tautos dvasinis atgimimas –
svarbiausias ateitininkų tikslas

Pirmasis po atkūrimo Ateitininkų federacijos
dvasios tėvas kun. Vaclovas Aliulis,
MIC, ir pirmininkas dr. Vincas Rastenis

Lietuvą vienas po kito krečia politiniai skandalai, valdininkai sau ir savo giminaičiams prisigrobė žemės sklypų, susikompromitavo teisėjai, diplomatai… Dabar ir Prezidentūrą apgaubė neskaidrumo miglos. Visiškai pagrįstai atrodo, kad nebeliko jokio idealizmo, taip būdingo prieškario valdininkų didesnei daliai, sąžiningo požiūrio į pareigos atlikimą; už parašo brūkštelėjimą po Kovo 11-osios Aktu reikalaujama tūkstantinių rentų ne tik sau, bet ir žmonoms, vaikams. Kadangi tie reikalavimai buvo lengvai gauti, gal netrukus ims reikalauti rentų mokėjimą pratęsti vaikaičiams ir provaikaičiams. Tokiame kontekste kalbamės su Ateitininkų federacijos Atkuriamojo komiteto pirmininku, Ateitininkų federacijos vicepirmininku (1989-1997), Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininku (1989-1999), Ateitininkų federacijos garbės pirmininku nuo 2000 metų gydytoju Vincu RASTENIU.


Ką duoda katalikiškos spaudos skaitymas

Visada maloniai nusiteikusi šilališkė
Birutė Lašaitienė

Viena uoliausių Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios lankytojų yra daugelį metų Šilalės ligoninėje akušere dirbusi, dabar jau pensininkė Birutė LAŠAITIENĖ. Ją, nuoširdžiai besimeldžiančią šioje bažnyčioje, galima išvysti ne tik sekmadieniais, bet ir kiekvieną dieną. Ji sekmadieniais ir eiliniais vakarais vadovauja rožinio kalbėjimui, padeda rinkti parašus, kai parapijos tikintieji nori išsakyti savo nuomonę vienokiu ar kitokiu klausimu. Ši nuoširdi, maloniai besišypsanti moteris apie savo tvirtą tikėjimą šitaip sako: „Malda – tai mano gyvenimo duona. Meldžiausi sovietmečiu, meldžiuosi ir dabar, nes tik malda gydo žmogaus sielą bei jo kūną. Be to, per savo ilgus medikės darbo metus aš mačiau, kaip į pasaulį ateina žmogus, ir tai yra niekieno nenuginčijamas Dievo stebuklas. Dėkoju Dievui, kad mano, kaip akušerės, rankos nesuteptos žmogžudyste. Visą gyvenimą išnešiojau baltą, nesuteptą chalatą. Ir čia man padėjo mano tvirtas, nepalaužiamas tikėjimas“.


Irako krikščionys žvelgia į ateitį

Mindaugas BUIKA

Naujasis Chaldėjų patriarchas Emanuelis III Delis

Išrinktas naujas Babilono chaldėjų patriarchas

Didžiausios Irako krikščionių bendruomenės – Chaldėjų Katalikų Bažnyčios – sinodas, sudarytas iš 22 vyskupų, gruodžio 3 dieną Romoje išrinko naująjį patriarchą Emanuelį III Delį, kuris pakeis liepos mėnesį mirusį ankstesnį dvasinį vadovą Rafaelį I Bidavidą. Pagal nusistovėjusią tradiciją ir kanonų normas su Roma vienybėje esančios Rytų Bažnyčios išrinktasis patriarchas turi prašyti Popiežiaus pripažinti jo paskyrimą. Jonas Paulius II davė šį sutikimą specialioje audiencijoje priėmęs Emanuelį III ir chaldėjų sinodo narius.


Kam naudinga izoliacija?

Lietuvos vyskupų principinga pozicija prieš eutanaziją, abortus, dirbtinį apvaisinimą, lošimų namus, esamą neteisingumą, propaguojamą smurtą ir prievartą, seksą, žeminantį moters orumą sukėlė blogio jėgų reakciją.Prasideda Bažnyčios autoritetų niekinimas, bijoma, kad Bažnyčia neatsigautų, nepradėtų vadovauti tautai, gelbstint ją nuo nuopolio ir išnykimo. Kas to šmeižto užsakovai?

 


Mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai!

Jau tik kelios dienos teliko iki „XXI amžiaus“ prenumeratos 2004 metams pabaigos. Prenumeruokite ne tik jūs, bet paskatinkite tam ir savo gimines, bendradarbius, draugus. Tik taip galės išsilaikyti jūsų pamėgtas „XXI amžius“. Būtų geriausia prenumeruoti ir trečiadienio, ir penktadienio numerius. 2004 metais „XXI amžius“ pasižada būti įdomus, rašyti aktualiais, daugelį jūsų dominančiais klausimais. Geriausia kalėdinė dovana giminėms ar draugams - „XXI amžiaus“ prenumerata. Padovanokite jiems „XXI amžių“!

 

Kaina vienam mėnesiui:

abu savaitės numeriai - 15,8 Lt,

pensininkams ir invalidams - 14,8 Lt,

trečiadienio numerio - 7,9 Lt,

pensininkams ir invalidams - 7,4 Lt,

penktadienio numerio - 7,9 Lt,

pensininkams ir invalidams - 7,4 Lt.

Galima prenumeruoti visiems 2004 metams. Abiejų numerių kaina - 189,6 Lt.

Prenumerata bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje - iki gruodžio 15 d. Paskubėkite!

 

Užsiprenumeravusieji visiems 2004 metams abu „XXI amžiaus“ numerius, dalyvaus loterijoje turizmo agentūros „JUVETURA“ nemokamoms kelionėms į Vatikaną laimėti. Užsiprenumeravusieji „XXI amžių“ pusei metų, dalyvaus loterijoje piligrimų kelionėms po šventas vietas Lenkijoje laimėti.

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia sutikti šv. Kalėdas Vatikane su Šventuoju Tėvu gruodžio 20-29 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Viena – San Marinas – Asyžius – San Maria
di Angelis – Rivotortas – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus. Kaina – 670 Lt.

 

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006
(9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.),
8-37-777488, 8-682-04923 (mob.).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija