Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitė

Utena.. Kristaus Žengimo į dangų parapijos jaunimas ir katalikiška organizacija „Tikėjimas ir meilė“ lapkritį buvo pakvietusi uteniškius į pranciškono brolio Gedimino vedamą Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitę, kurios renginiai vyko Utenos kolegijos salėje. Penkis vakarus iš eilės - nuo pirmadienio iki penktadienio – salė buvo pilnutėlė žmonių, atėjusių ne tik giliau pažinti tikėjimo tiesas, bet ir išmokti džiaugtis tokiu gyvenimu, koks jis yra duotas.


Šv. Ambraziejaus diena

Troškūnai. Gruodžio 8 dieną čia buvo paminėta Šv. Ambraziejaus diena, įvyko Lietuvos bitininkų suvažiavimas. Apie 100 piligrimų – moksleivių, Jaunųjų ūkininkų būrelių narių iš Dusetų, Salako, Pasvalio, Zarasų, Baibių, Suveiko, Vaškų, Panemunėlio, Rokiškio, Pumpėnų, jų vadovai, grupelė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studentų - nuėjo apie penkis kilometrus nuo Kalnuočių kaimo iki Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios.


Pranciškonai sugrįžo į atnaujintus namus

Piemenėlių Mišios Bernardinų bažnyčioje
Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Vilnius. Prieš pat šv. Kalėdų šventes Vilniaus broliai pranciškonai persikėlė į senuosius istorinius savo namus, esančius šalia Vilniaus Bernardinų (šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino) bažnyčios, kuriuose keletą dešimtmečių šeimininkavo dabartinės Vilniaus dailės akademijos dėstytojai ir studentai. Į senuosius savo namus sugrįžę broliai pranciškonai tikisi, kad jų persikėlimas į atnaujinamus senuosius namus leis lengviau ir aktyviau bendrauti su visais Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčiose besilankančiais ar tik retkarčiais į jas užsukančiais žmonėmis. Iki šiol Vilniaus broliai pranciškonai glaudėsi keliuose butuose, buvusiuose toli nuo jų aptarnaujamų bažnyčių ir Užupio parapijos. Gruodžio 22 dieną broliai pranciškonai tikinčiuosius vėl pakvietė į Vilniaus Bernardinų bažnyčią, kuri dėl atliekamų grindų remonto darbų keletą savaičių neveikė.


Kuriama pastoracinė taryba

Marijampolė. Gruodžio viduryje po šv. Mišių, skirtų vaikams, į Šeimos centro salę rinkosi Šv. arkangelo Mykolo parapijos tikintieji, aktyviai dirbantys įvairiose srityse ar organizacijose. Tikslas – steigti pastoracinę parapijos tarybą. Steigimo darbą palaimino vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, vadovavęs bendrai maldai. Vyskupas pabrėžė, kad pastoracinė taryba labai reikalinga kaip rimtas klebono pagalbininkas. Ganytojas prisiminė, kad dar anais Bažnyčios persekiojimo metais jam klebonaujant dviejose parapijose, labai padėjo tuometiniai dvidešimtukai.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija