Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Išpildęs motinos svajonę

Kunigui Juozui Bagdonui – 90

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kun. Juozas Bagdonas minint kunigystės 60-metį
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Šiandien, sausio 2-ąją, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos kunigas jubiliatas Juozas Bagdonas mini 90-ąsias gimimo metines. Šiam jubiliejui rengėsi ir Utena – kun. J. Bagdonui bus suteiktas Utenos garbės piliečio vardas. Reikia tik pasidžiaugti nuoširdžiu Utenos savivaldybės dėmesiu dvasininkams, mat Utenos garbės piliečio vardas yra suteiktas ir LKMA akademikui prof. kun. Antanui Liuimai, SJ, bei dr. prel. Juozui Prunskui. Tad kun. J.Bagdonas gražiai papildo minėtų dvasininkų ir nemažo būrio pasauliečių gretas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija