Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kur veda valdžios geismas?

Pastaruoju metu ne vieną Lietuvos žmogų apėmė nepasotinamas valdžios geismas. Kai kas sau į galvą turbūt įsikalęs: „Aš galiu būti prezidentas, ministras pirmininkas, ministras, Seimo narys…“ Tokie žmogeliukai nesusimąsto, nekelia sau tokių klausimų: ar esu tinkamas tokias aukštas pareigas užimti, ar užtenka man išminties, ar tai atitinka mano charakterį, temperamentą, jau nekalbant apie aukštąjį išsilavinimą, kultūros lygį. Matyt, Lietuvoje dar vis vadovaujamasi V.I.Lenino principu, kad valstybę gali valdyti ir virėja, nes kaip kitaip paaiškinsi, jog Seime atsiranda albertynai, šustauskai, veselkos ir į juos panašūs mažaraščiai, plevėsos. O dėl to kalti mes patys, rinkėjai. Mums nesvarbu, ką jie gali, kas jie tokie. Mus žavi tik jų pažadai, kitų parašytos gražios kalbos, patraukli išvaizda. Taip išsirinkome Seimą, Prezidentą. Prezidentų Lietuva turėjo nedaug, bet šis turbūt bus istorinis.


Iš tuščio nepripilsi

Kur slypi R.Pakso aferos šaknys ir kokios nusikalstamos veiklos prieš Lietuvos valstybę priežastys?

Jis sako esąs nekaltas, nepadaręs niekam bloga, tariamai priesaikos nesulaužęs ir nesupratęs, ko iš jo norima per tą politinį šurmulį.

Silpnai išmanantiems dabartinę Lietuvos padėtį gali atrodyti, kad R.Paksas skriaudžiamas nepagrįstai, kad jis trokštąs tautai gėrio. Argi tikrai tokie nepagrįsti dalykai dedasi Lietuvoje, kad Prezidentas neturi ramybės tėvynėje, kur buvo išrinktas liaudies balsais, o dabar priverstas važinėti po miestelius rinkdamas šalininkus apsigynimui? R.Paksas netgi tvirtina esą prieš jį rengiamas sąmokslas!

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija