Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Gerumas su gailestingumo ženklu

Benjaminas ŽULYS

Kūčių rytą šie żmonės buvo šventės svečiai ir šeimininkai

Esame broliai ir seserys

Sunku, net neįmanoma tiksliau suskaičiuoti, kiek Kauno mieste yra varganų žmonių, kuriems reikia vienokios ar kitokios materialinės paramos. Ne vien drabužių, bet ir sriubos šlako, duonos riekės, dar ko nors. Kai kurie neturi kuo susimokėti uż gyvenamąjį būstą, komunalinius patarnavimus. Kiti net to būsto neturi, tad glaudżiasi, ypač żiemą, gyvenamųjų namų laiptinėse (kol gyventojai jų neišprašo lauk), šiluminių tinklų trasose, kitur. Tokie žmonės dažniausiai neturi darbo, kitokio pastovaus užsiėmimo. Vyresnio amžiaus žmogui apskritai sunku gauti darbą, net pripuolamo, atsitiktinio, o ypač - žiemą. Tad gyvenime suklydusiam ir grįžusiam iš įkalinimo vietos galimasis darbdavys parodo duris.


Vargas yra beveidis

Maždaug kas dešimtas Panevėžio rajono gyventojas yra socialinės pašalpos gavėjas. Per 2003 metus jų piniginės pasipildė 1,4 milijono litų. Aktualiais klausimais su Panevėžio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyriaus vedėja Aldona PAŠKEVIČIENE kalbasi žurnalistas Bronius VERTELKA.

Panevėžio rajono savivaldybės
Globos ir rūpybos skyriaus vedėja
Aldona Paškevičienė

Rajone yra 149 šeimos, o jose – 234 vaikai, kurių ateitimi rūpinasi vienišos motinos. Materialiai jas remia valstybė. Sodiečius piktina tai, kad ne viena jų lengvatomis naudojasi neteisingai, viename lizdelyje šildydamosi su sugyventiniais. Kada baigsis tokia neteisybė?

Netrukus pradės veikti naujas socialinių pašalpų įstatymas. Norintys gauti pašalpą jau turės deklaruoti savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Vienišos motinos privalės nurodyti, kas yra jų vaikų tėvai. Jeigu to nebus padaryta, jos negaus pašalpų, išskyrus tuos atvejus, jeigu neįmanoma nustatyti vaikų tėvystės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija