Atnaujintas 2004 m. sausio 16 d.
Nr.5
(1208)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Koplyčios sukakties šventė -
per Tris Karalius

Šv.Onos koplyčia Kačerginėje

KAČERGINĖ. Sausio 4-ąją, per Trijų Karalių šventę, čia paminėta Šv.Onos koplyčios penkerių metų sukaktis. 1998 m. gruodžio 26 d. koplyčią pašventino tuometis Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Ji buvo pastatyta per keturis mėnesius pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio eskizinį projektą iš neogotikinio stiliaus lengvų medinių konstrukcijų.

Į koplyčios sukakties šventę atvyko tuometis administratorius kun. Algirdas Kildušis, Aleksoto dekanas kun. Deimantas Brogys, Garliavos ir Tabariškių klebonai kunigai Kęstutis Vosylius ir Jordanas Kazlauskas, tuometis ir dabartinis Kauno rajono merai Donatas Jankauskas ir Leonardas Gineika, tuometis Kauno apskrities viršininkas, dabar Kauno miesto pirmasis vicemeras Kazys Starkevičius, Seimo narys Vytautas Landsbergis, miestelio seniūnas Arūnas Makauskas, koplyčios brėžinius atlikę Kauno rajono savivaldybės vyr. architektas Feliksas Jackevičius ir architektas Gediminas Jurevičius.


Gerųjų veikla

Garliavos vaikai Švč. Trejybės bažnyčioje
Jono PUODŽIŪNO nuotrauka

Garliava. Advento metu parapijos tikintieji kruopščiai į kleboniją tempė krepšius labdaros: drabužių, apavo ir kitokių daiktų, kad jie paskui būtų išdalyti stokojantiems žmonėms. Teko matyti, kaip tėvų įpareigoti vaikai patenkinti nešė labdarą ir ieškojo, kam atiduoti.

Sovietų valdžios laikais Garliavos klebonija buvo paversta ligonine. Tas didelis mūrinis parapijos namas buvo apverktinai nualintas, nuniokotas. Po ilgų vargų jis vėl buvo grąžintas Garliavos parapijai. Dabartinis jos klebonas kun. Kęstutis Vosylius nenusigando, stvėrėsi didžiulio darbo. Jau antrus metus daromas kapitalinis remontas. Apdengtas nauju šiferiu stogas, įstatyti nauji langai. Užtaisius sienų kiaurymes, dabar baigiami tinkavimo darbai. Dirba samdoma kvalifikuotų meistrų brigada.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija