Atnaujintas 2004 m. sausio 21 d.
Nr.6
(1209)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Geresnį gyvenimą susikūręs elitas
neturėtų užmiršti esąs tautos dalis

Dr. Česlovas Laurinavičius
Algirdo Sabaliausko
(ELTA) nuotrauka

Lietuvos išgyvenama politinė krizė – tai dviejų skirtingų visuomenės politinių orientacijų problema, teigia istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėjas Česlovas Laurinavičius. Pasak jo, priėjome politinę aklavietę, ties kuria tam tikros politinės jėgos bando iš esmės keisti dabartinę vakarietišką Lietuvos orientaciją. „Toks Prezidentas, koks yra šiandien, nepriimtinas“, – kalbėdamas Eltai, pažymėjo istorikas. Jo požiūriu, sveikas protas liudija tarptautinės izoliacijos apraiškas, kurių prezidentas Rolandas Paksas vis dar teigia nejaučiąs. Č.Laurinavičius lygina esamą padėtį su prieškario, kai Lietuvos diplomatijos vadovams taip pat nebuvo atvirai sakomas tikrasis Vakarų požiūris į Lietuvą, apie kurį byloja archyvai su konfidencialių to meto pokalbių įrašais.


Transporto bendrovės likimas

Benjaminas ŽULYS

Įstatymo pataisa sukėlė sumaištį

Maždaug prieš 68-erius metus Kaune, dabartinio Vytauto prospekto pradžioje, buvo pastatyta ir įrengta Kauno autobusų stotis. Tuomet tai buvo itin pažangus reiškinys – iš Kauno autobusai kursavo į įvairius Lietuvos kraštus, tenkindami tiek miestiečių, tiek kaimo žmonių reikmes. Per daugelį metų atsirado daugiau maršrutų, išaugo autobusų parkas – jie modernėjo, tobulėjo, ir toliau dirbama ta linkme. Tik stoties vieta liko ta pati, tas pats ir administracinis pastatas, iš dviaukščio virtęs triaukščiu. Per tą laiką, dar sovietmečiu, buvo atlikta vienintelė rimtesnė rekonstrukcija, o šiaip tenkintasi vadinamaisiais kosmetiniais patvarkymais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija