Atnaujintas 2004 m. sausio 21 d.
Nr.6
(1209)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pedagogas, mokslininkas, filosofas

„Mokyklinės bendruomenės“ autoriaus šimtmetis

Juozas KUCKAILIS

Dr. Antanas Šerkšnas –
Hartfordo universiteto profesorius
1965 metai. (Paskutinė nuotrauka)

Kažkodėl nepastebėtas, kaip ir daug kas pastaruoju metu, praėjo žinomo Nepriklausomos Lietuvos pedagogo, mokslininko, filosofijos mokslų daktaro Antano Šerkšno (1903-1966) šimtmetis. Gal tai atsitiko ir todėl, kad sovietmečiu jis buvo užmirštas, jo pedagogikos srities darbai sovietinei sistemai liko svetimi, nepriimtini, netoleruotini, tuo labiau kad ir pats jų autorius atsidūrė tolimuose užjūriuose, tapo klasiniu priešu.


Seimo nario, ministro, diplomato pagerbimas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Memorialinės lentos V.V.Čarneckiui
atminti atidengimo momentas. Iš dešinės:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Evaldas Ignatavičius,
Kauno vicemeras Erikas Tamašauskas,
V.Čarneckio sūnus Povilas, dukra Liučija,
kun. Jonas Račaitis, Kauno miesto
savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Jasaitytė,
Vytauto Didžiojo karo muziejaus Prezidentūros
sektoriaus vedėja Audronė Veilentienė
ir atminimo lentos autorius
skulptorius Vytautas Narutis

Lietuvai nusipelniusių diplomatų atminimo įamžinimas atkurtoje Lietuvos valstybėje vykdomas labai lėtai. Priežasčių tokiam lėtam įsibėgėjimui daug ir įvairių. Dažniausiai lemia pinigų stygius, įvairių valdžios institucijų abejingumas, neveiklumas, dažnai ir apsileidimas. Užtat džiugina kurio nors nepelnytai užmiršto Lietuvai nusipelniusio viekėjo pagerbimas.

Sausio 9 dieną Kaune (V.Putvinskio g. 49), prie namo, kuriame gyveno įžymusis Lietuvos valstybės veikėjas, Steigiamojo Seimo narys, užsienio reikalų ministras, diplomatas Valdemaras Vytautas Čarneckis (1893 01 09-1942 11 04) buvo atidengta skulptoriaus Vytauto Naručio sukurta bareljefinė V.V.Čarneckio atminimo lenta.


Žemaitijos valdovas

Kas tiktai myli Dievą,
privalo dirbti Lietuvai

        Povilas Plechavičius

Generolas Povilas Plechavičius buvo nepaprasta asmenybė pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Pagarsėjo ypatinga drąsa, neapykanta Lietuvos priešams ir didžiule meile tėvynei. Tautos istorijoje jis įsitvirtino trimis žygdarbiais: nepriklausomybės pradžioje, 1918-1919 metais, likvidavo bolševizmo užuomazgas Žemaitijoje; taikiu būdu įvykdė 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą; privertė hitlerinius okupantus sutikti, kad jo organizuojama Vietinė rinktinė būtų išdėstyta Lietuvoje, o jai vadovautų tik lietuviai karininkai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija