Atnaujintas 2004 m. sausio 21 d.
Nr.6
(1209)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Taika žemėje Dievo mylimiems žmonėms“

Bendraudamas su diplomatais Popiežius jaučia ypatingą artumą tautų vargams

Mindaugas BUIKA

Susitikime su diplomatiniu korpusu
popiežių Joną Paulių II sveikina
Irako ambasadorius Vatikane
Al Anbaris Abdulas Amiras

Susitikime su diplomatais apžvelgdamas Šventajam Sostui pernai labiausiai rūpėjusius pasaulio politinius įvykius ir bendrą tarptautinę padėtį, popiežius Jonas Paulius II sausio 12 dieną savo kalboje nurodė Irako atstatymo procesą, Izraelio ir Palestinos arabų konfliktą, pilietinius neramumus Afrikoje, tarptautinio terorizmo pavojų, taip pat sekuliarumo klausimus Europoje. Vatikane akredituotiems ambasadoriams Šventasis Tėvas taip pat pabrėžė, kad bendraudamas su jais jis jaučia ypatingą artumą pasaulio tautoms, jų kentėjimams dėl skurdo, karinių konfliktų, epidemijų ir neteisingumo. Būtent todėl yra amžinai aktuali iš Betliejaus sklindanti žinia: „Taika žemėje Dievo mylimiems žmonėms“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija