Atnaujintas 2004 m. sausio 30 d.
Nr.9
(1212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos
(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Kristaus teisybė
ir žydų rūstybė

2004 metų ekumeninės perspektyvos

Plečia veiklos apimtį

Maldos už krikščionių vienybę

Mažas kupstas
ir dideli vežimai

Kaip KGB verbavo

Buvo juokinga,
darosi pavojinga

Kauno pamoka kartojama šalies mastu

Demokratijos farsas

Ekumeninė dvasia

Mindaugas BUIKA

Jaunosios Sirijos krikščionės

Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas apie sausio 18-25 dienomis vykusios tradicinės Maldos už krikščionių vienybę savaitės programą, pažymėjo, kad jos temą, pagal per Paskutinę vakarienę sakytus Jėzaus žodžius „Duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27), pasiūlė Sirijos miesto Alepo krikščionių bendruomenė. „Reikšminga, kad būtent šią temą pasiūlė Artimųjų Rytų regiono Bažnyčios, kur vienybė ir taika yra aštriausiai juntami prioritetai“, - sakė Šventasis Tėvas, sausio 18 dieną susitikęs su maldininkais Romos Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienio maldos proga.


Ir vesk mane,
kaip laivą per marias vedi Tu...

Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio
motorizuotojo pėstininkų
bataliono kariai koplyčios
šventinimo iškilmėse

...Kaip ištikimiausi sargybiniai, apsisupę baltomis skraistėmis, stovi aplinkui kareivines snieguotos, apšerkšnijusios pušys. Jos jau šitiek metų čia girdėjo kitakalbių komandų, keiksmažodžių, matė daugel uniformų, šautuvų, tankečių, kulkosvaidžių ir kitų ginklų. Tačiau sausio 21 dieną spygliuotomis tvoromis užtvertoje ir saugomoje kareivinių teritorijoje kruopščiai nuvalytais takais pražygiuojančių karių buvo visai kita, nekasdienė, šventiška nuotaika...


Ji nešė laisvės žiburį

Julė KILČIAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus 1999 metais
Angelę Račaitę-Paškauskienę
(po mirties) apdovanojo Vyčio
kryžiaus ketvirtojo laipsnio
ordinu. Apdovanojimą atsiėmė
(iš kairės) jos sūnus Gintautas,
tėvas Antanas, dukra Silvija,
brolis Antanas

Gyvenimą skirtingai suprantame, kiekvienas jį praeiname. Gal kilimais nuklotais, gėlėmis nubarstytais, gal požemių drėgme paženklintais keliais. Vienur garbė ir pasitikėjimas, kitur – panieka, baimė. Tačiau ar gali būti priešingai – paniekos ir pogrindžio kelias pažymėtas drąsia svajone ir garbingumu?

Taip, gali. Ji buvo labai jauna - neseniai išmokusi rašyti, bet jau paskyrė save nevaikiškai svajonei – kovai už laisvą Lietuvą. Iš kur tokios mintys pradinukės galvoje?

Ši istorija – nevienintelė gūdžios okupacijos metais. Tik mes tada daug ko nežinojom. Žmonės grįžo iš Sibiro. Jie pasakojo apie patirtą vargą.


Dekano keturiasdešimtmetis

Komunija iš klebono
kun. Sigito Bitkausko rankų

JONAVA. Sausio 25-ąją - reikšminga šventė Jonavoje: dekano klebono kun. Sigito Bitkausko 40-metis. Sumos šv. Mišias aukojo jubiliatas. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams klebonas kalbėjo apie Kunigystės sakramentą. „Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu“ (1 Tim 4, 14). Šį sakramentą rankų uždėjimu ir specialia malda teikia vyskupas. Kunigystė yra tarnystė, o ne profesija. Šį sakramentą įsteigė Kristus per Paskutinę vakarienę.


Krikščionybės niekada nebus per daug

Tarp Lietuvos krikščioniškosios
demokratijos partijos susitikimo
su Kauno visuomene dalyvių buvo
ir LKDP pirmininkas
Ignacas Uždavinys (dešinėje),
kun. Alfonsas Bulota (viduryje),
publicistas Vilius Bražėnas
(antras iš kairės). Susitikimui
vadovavo LKDP Kauno skyriaus
pirmininkas Juozas Stirbys (kairėje)

Sausio 17 dieną Kaune, Žemės ūkio rūmuose, su miesto visuomene susitiko Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos steigėjai, vadovai, rėmėjai: šios partijos pirmininkas Ignacas Uždavinys, pavaduotojas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, prof. Romualdas Baltrušis, politinis apžvalgininkas Vilius Bražėnas, kunigas Alfonsas Bulota, Kauno skyriaus vadovai - pirmininkas Juozas Stirbys, nariai: dr. Ramutis Juškevičius, Romualdas Meškelė, atsakingas už darbą su jaunimu Egidijus Skaržinskas ir kiti. Keli šimtai kauniečių įdėmiai klausėsi apie problemas, iškylančias naujai atkurtai partijai.


Dvasininkas – šalia žmogaus

Benjaminas ŽULYS

Susitikime su Kauno rajono
vadovais – Ežerėlio, Tabariškių
ir Garliavos klebonai kunigai

Antanas Mickevičius,
Jordanas Kazlauskas
ir Kęstutis Vosylius

Ženklūs poslinkiai

Kunigas, ypač parapijos klebonas – tai ne vien sielovadininkas, doros ugdytojas, patarėjas ir guodėjas žmogui sudėtingą valandą, nors tai yra ypač svarbi jo pareiga bei pašaukimas. Be to, tikriausiai sunku būtų nubrėžti ribą tarp tiesioginių bažnytinių pareigų ir kultūrinės veiklos, tradicijų puoselėjimo, patriotizmo ugdymo, kitos dvasinės pasaulietinės veiklos sričių. O kur dar vadinamieji ūkiniai, administraciniai reikalai, kurie lydi kiekvienos parapijos kunigą kleboną. Visa tai būdinga ne vien šio meto vyskupijų, parapijų ganytojams, tai rūpėjo ir ankstesnių laikų iškiliems ir kuklesniems Bažnyčios tarnystės žmonėms. Toks yra juos lydintis bruožas - rūpintis žmonėmis visokeriopai ir visada įvairiose jų gyvenimo dienose.


Žlungančios iliuzijos

Petras KATINAS

Rusijos laikraštis „Komsomolskaja pravda“ paskelbė savo redakcijos komentarą apie Lietuvos Prezidentūros skandalą. Jame rašoma: „Daugelis stebėtojų skandalą dėl Lietuvos prezidento R.Pakso sieja su tuo, kad Lietuva jau gegužės mėnesį taps NATO ir Europos Sąjungos nare. Paksas su jo promaskvietiška orientacija ir ryšiais su Rusijos bei buvusios SSRS kariniu-pramoniniu kompleksu tapo tarsi kaulu gerklėje valdančiosiose Lietuvos viršūnėse, kurios orientuojasi tik į Vašingtoną. Amerikiečiams šis skandalas labai parankus. Mat jis padeda įvaryti dar vieną pleištą į Rusijos ir Lietuvos santykius bei atitolinti pabaltiečių įsijungimą į bendrą NVS šalių ekonominę erdvę. Šiame skandale savo indėlį įnešė JAV specialiosios tarnybos“. Taip pat teigiama, kad medžiagą apie R.Pakso rėmėją J.Borisovą Lietuvos VSD vadovui M.Laurinkui perdavė jo amerikiečių kolegos.


Aktorė, išgelbėjusi čečėnų lyderį

Kelių prestižinių pasaulio
kino premijų laureatė garsioji
britų aktorė Vanesa Redgreiv
ir Čečėnijos prezidento Aslano
Maschadovo specialusis
atstovas Achmadas Zakajevas
po sėkmingo teismo proceso

Kremliaus kontroliuojama Rusijos žiniasklaida vis labiau užsipuola Vakarus, o antivakarietiška propaganda darosi panaši į sovietinių laikų rašliavą. Pastaruoju metu Vakarų valstybės užsipuolamos, kad suteikia politinį prieglobstį į Kremliaus nemalonę patekusiems veikėjams. Konkrečiai, milijonierius B.Berezovskį, V.Gusinskį bei kitus. Bet dar labiau Maskva nepatenkinta tuo, kad politinį prieglobstį Londone gavo Čečėnijos prezidento Aslano Maschadovo specialusis atstovas Achmadas Zakajevas. Jį ėmėsi ginti garsi Didžiosios Britanijos kino artistė, „Oskaro“ ir Kanų kino festivalio bei „Emmi“ premijų laureatė Vanesa Redgreiv. Tai išties įdomi asmenybė. Jaunystėje priklausė trockistinei partijai, aktyviai skelbė kairiąsias idėjas, gynė Palestinos teroristus ir net Libijos diktatorių Muamarą Kadafį. V.Redgreiv yra garsaus britų aktoriaus sero Maiklo Redgreivo dukra.

 

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia į turistinę kelionę į Veneciją

vasario 22-26 dienomis

Pamatysite garsųjį Venecijos karnavalą!

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Venecija – Znojimas – Vilnius. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus

Kaina – 329 Lt

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.), 8-37-777488,
8-682-04923 (mob.).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija