Atnaujintas 2004 m. kovo 5 d.
Nr.19
(1222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Prieš 400 metų
šv. Kazimiero
palaikai užkelti
ant altoriaus

„Kario maldos
vadovas“ - unikumas
Lietuvos dvasinėje
kultūroje

Knyga apie
Debeikių bažnyčią

Atverkime duris
„Kregždutės“
platintojams

Tai ne prekė

Ištikimas draugas

Leidinys vaikams –
„nuodėmingas“
laikraštis?

Nepalūžęs tremtyje

Gražių dainelių
daug girdėjau

Disidentai ir agentai

Neteisinga raiška

Žiurkių nuodai
Stalinui

Arčiau žmogaus

Svarbiausia – gyventi
tikėjimu ir meile

Ir šiandien reikia drąsos
būti krikščioniu

Dail. Audronė Mickutė.
Šv. Kazimiero ikona. 2003

Kovo 4 dieną Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis šiuos metus paskelbė Lietuvos globėjo šv. Kazimiero jubiliejiniais metais. Svarbiausi jų renginiai vyks gegužės pradžioje ir sutaps su Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą minėjimais. Šv. Kazimiero, europiečio karalaičio, asmens ir religinės bei politinės veiklos, jo šventumo pavyzdžio aktualizavimas – tai dar viena proga suvokti Lietuvos istorinę vietą Europoje, ilgaamžę europietiškos dvasinės kultūros sklaidą mūsų krašte.

Skelbiame šiai progai skirtą Kardinolo laišką Lietuvos žmonėms.


Omni die dic Mariae

(Šv. Kazimiero pamėgtoji giesmė)

 

2004-ieji paskelbti Šventojo
Kazimiero jubiliejiniais metais
Gedimino Žilinsko
(ELTA) nuotrauka

 

 

 

Meilės himną Tau, Marija,
Karštos širdys tegiedos.
Te dvasia kasdien atgyja
Ugnyje šventos maldos!

 

Apmąstyk, manoji siela,
Grožį Motinos tyros,
Nekaltumą tą taip mielą
Jos širdies tau atviros.

 

Melskim, sieloj teužgydo
Ji žaizdas kalčių didžių;
Te širdis, kuri daug klydo,
Kils aukštyn takais žvaigždžių!..


Mokiniai piešė šventąjį Kazimierą

Jaunųjų dailininkų nupieštas
šv. Kazimieras

Lietuvos ateitis – mūsų jaunimas. Dažnai sakoma, kad nebėra gero jaunimo. Tai netiesa! Yra nuostabiai puikių ne tik savo darbais, išore, bet ir savo dvasia jaunų žmonių. Jie moka gražiai gyventi, siekti mokslo žinių, dorinių nuostatų: pažinti savąjį tikėjimą, pažinus pamilti, o pamilus pagal jį gyventi. Tai tiltas, jungiantis tikėjimą su gyvenimu, tikėjimo pažinimą su vidine tikėjimo būsena bei krikščioniško gyvenimo praktika.

Gražia tradicija tapo jau antrus metus prieš Šv. Kazimiero šventę organizuojama Kauno miesto moksleivių meninė akciją „Šv.Kazimieras – Lietuvos globėjas“. Moksleiviai savo sugebėjimais galėjo atsiskleisti ne tik pamokose, bet ir šioje akcijoje: asmeniniu bendravimu, dalijimusi tikėjimu kuriant dorovinius idealus. Vasario 26 dieną Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius bei miesto dailės mokytojų metodinė taryba parengė Kauno miesto moksleivių dailės projektą – meninę akciją Kauno arkivyskupijos jaunimo centre (Vilniaus g.7).


Viltingas kardinolo V.Kasperio
vizitas Maskvoje

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Valteris Kasperis

Svarbiausias Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos pirmininko kardinolo Valterio Kasperio vizito į Rusiją antroje vasario pusėje rezultatas – jo susitikimas su Maskvos stačiatikių patriarchu Aleksijumi II bei susitarimas dėl dvišalės Katalikų Bažnyčios ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčios komisijos sudarymo, kuri išsamiai aptartų visus ginčytinus klausimus, sunkinančius ekumeninį bendradarbiavimą.


Nuolatiniai tardymai
nepalaužė dvasios

A†A kun. Petras Nykštas (1928 - 1959 - 2004)

Kun. Petras Nykštas
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Vasario 21 dieną, eidamas 76-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namuose mirė kunigas Petras Nykštas.

P.Nykštas buvo kilęs iš Antazavės (Zarasų r.). Baigęs gimnaziją, kurį laiką dirbo mokytoju Obeliuose, nes pirmaisiais metais nebuvo priimtas į Kunigų seminariją. Prasidėjo sunkus kelias į kunigystę, o ir vėliau, tapus kunigu (1959 m.), gyvenimas nelepino: sovietinė valdžia mėtė iš vienos parapijos į kitą: Šimonys, Kamajai, Pakruojis, Gulbinėnai, Salos, Truskava ir kt. Saugumo persekiojamas kun. P.Nykštas buvo netekęs ir kunigo pažymėjimo, 1962 metais teko dirbti „Elfos“ gamykloje. Paskutinė klebonavimo vieta - Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo parapija.


Pumpurų karalystėje

Bronius VERTELKA

Žemės ūkio kooperatyvo „Šilauogė“
direktorė Janina Janeliūnienė

Prasiskynė kelią į pasaulį

Žemės ūkio kooperatyvas „Šilauogė“ bendradarbiauja su prancūzais. Užsieniečiai jį susirado per Pramonės, prekybos ir amatų rūmus. Prancūzai Lietuvoje ieškojo juodųjų serbentų augintojų. Į Panevėžyje įsikūrusį kooperatyvą buvo užsukę vokiečiai. Jie ketina supirkti šių metų būsimąjį uogų derlių. „Šilauogė“ sudomino kinus ir suomius. Su šio kooperatyvo veikla buvo galima susipažinti Berlyne vykusioje žemės ūkio produktų gamintojų parodoje „Žalioji savaitė“. Ten buvo išplatintas didelis kiekis lankstinukų ir reklaminės medžiagos apie jo nuveiktus darbus bei perspektyvas. Parodoje kooperatyvą pristatė Lietuvos žemės ūkio ministerijos Rinkos reguliavimo ir eksporto skyrius.


Darbščios rankos kaimą giria

Benjaminas ŽULYS

Šilutės rajono ūkininkas
Alvydas Žilis, žmona
Liongina ir Ūkininkų
sąjungos rajono skyriaus
pirmininkas Albinas Jakutis

Lietuvos stiprybės šaltinis

Tikriausiai nesuklysime sakydami, kad gražiausios ir įspūdingiausios šalies žemdirbių šventės vyksta Kauno rajone, Noreikiškių seniūnijoje, Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) ir jo aplinkoje. Taip buvo ir šį kartą. Dešimtoji ūkininkų šventė „Metų ūkis 2003” buvo surengta LŽŪU erdviuose trečiuosiuose rūmuose. Į juos susirinko kaimo žmonės iš visos šalies. Čia buvo pagerbtas jų triūsas, nuopelnai savam ūkiui, šeimai ir visai Lietuvai. Suvažiavo žmonės, tuokart palikę namuose ir kaimuose savo rūpesčius, sunkumus, problemas bei nepasitenkinimus. Ant stalų sudėti pyragai, tortai, skilandžiai, vyniotiniai, kaimiška duonelė, vaisiai, dar šis bei tas bylojo apie ūkininkų norą gražiai ir smagiai pabendrauti, pasišnekučiuoti, pašokti ir padainuoti.


Visuomenės degradavimo pasekmės

Petras KATINAS

Premjeras ir valdančiosios partijos lyderis Algirdas Mykolas Brazauskas, per kelis prezidentinio skandalo mėnesius ne kartą daręs pačias įvairiausias, neaiškias užuominas, jog nieko ypatingo nevyksta, atseit, Vyriausybė dirba, gerovė kyla, Europa katutėmis ploja – paskelbė oficialų pareiškimą dėl padėties Lietuvoje. Anksčiau netgi užsimindavo, kad nėra čia jokio skandalo, o jeigu koks Prezidento patarėjas ir sukelia kokį nors triukšmelį, iškoneveikia užsienio reikalų ministrą, tai kas čia tokio. Nepatyręs, karštakošis, ir daugiau nieko. Žodžiu, audra vandens stiklinėje. Ir štai praėjusią savaitę Premjeras prabilo jau oficialiai. Jis paragino Lietuvos politikus būti santūresnius politinio skandalo akivaizdoje, nes, pasirodo, atskirų politikų, žurnalistų, visuomenės veikėjų kalbos per užsienio žiniasklaidą „bumerangu smogia visai valstybei“. Premjerą nuliūdino ir prarastas „atskirų politikų“, žiniasklaidos vadų ir žurnalistų atsakomybės jausmas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija