Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Partizanų vadas

Jono Žemaičio gimimo 95-osioms
ir žūties 50-osioms metinėms

Alfonsas ZUBRECKAS

Paskutinė Jono Žemaičio nuotrauka,
daryta KGB kalėjime (1953 m.)

Partizaninis karas pokario Lietuvoje išugdė ne vieną talentingą vadą. Tačiau Jonas Žemaitis, iš pat pirmų dienų pasižymėjęs karininko talentu bei sąžiningumu ir darbštumu, nuolatiniu pasipriešinimu tuometinės Lietuvos okupacijai, pralenkė tų dienų partizanų vadus, vienydamas visus Lietuvoje veikusius partizaninius junginius. Greitai iškopė į tas aukštumas, kada teisėtai buvo pavadintas partizanų vadu.

J.Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15 d. Palangoje. Jo tėvas užėmė pienininkystės meistro pareigas grafo Tiškevičiaus ūkyje, o motina rūpinosi trijų savo vaikų auklėjimu.

Tačiau Petronėlė ir Jonas Žemaičiai Palangoje gyveno neilgai. Gimus Jonukui, Žemaičių šeima persikėlė gyventi į Lomžos miestą Lenkijoje, kur gyveno J.Žemaičio motinos tėvai. Čia jo dėdė A.Daukša turėjo stambią nuosavą pieninę, kurią ir pradeda prižiūrėti J.Žemaičio tėvas.

1917 metais Žemaičių šeima vėl sugrįžta į Lietuvą ir apsigyvena Raseinių apskrityje, Kiaulininkų kaime. J.Žemaičio tėvas nuolat keitė gyvenamąsias vietas. Gyveno Raseiniuose, Tauragėje, Kretingoje. Net Jokubave turėjo nuosavą pieninę. Ir tik 1935 metais, metęs visus prekybos ir komercijos darbus, vėl apsigyvena savo gimtinėje Kiaulininkų kaime, pas brolį Antaną.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija