Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Jubiliejinių šv. Kazimiero metų renginiai

Vilniaus Arkikatedroje pradėti
jubiliejinių Šv. Kazimiero metų
renginiai. Kairėje – kardinolas
Audrys Juozas Bačkis,
dešinėje – arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias ketvirtadienį Vilniaus Arkikatedroje aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, pradėti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero kanonizavimo ir pirmosios Šv. Kazimiero šventės Vilniuje 400 metų renginiai.

Jubiliejinių metų proga Šv. Kazimiero mauzoliejinėje koplyčioje saugomas sarkofagas su vienintelio kanonizuoto Lietuvos šventojo palaikais iki kovo 7 dienos buvo pagerbtas Arkikatedros centrinėje navoje. Šįmet sukanka penkiolika metų, kai Šventojo sarkofagas sugrąžintas į Vilniaus Arkikatedrą iš Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kurioje buvo saugomas nuo Katedros uždarymo 1953 metais.


Kraštiečių bendrystės šventė

Tėviškėnų susibūrimai jautriausiais akordais užgauna savąjį kraštą mylinčius žmones

Rūta JONUŠKIENĖ

Poetinė – muzikinė kompozicija.
Eiles skaito aktorius
Ferdinandas Jakšys

Jau dešimtą kartą Vilniuje, po aukštais Dailės akademijos skliautais, susirinko sostinėje gyvenantys ir dirbantys uteniškiai, susibūrę į tėviškėnų „Indrajos“ klubą, puoselėjantį gražias bendrystės tradicijas su gimtojo Utenos miesto, rajono ir savųjų parapijų žmonėmis. Juk gera susitikti su jaunystės draugais, kaimynais, pasidalyti praėjusių dienų prisiminimais, pasidžiaugti vaikų ir vaikaičių pasiekimais, prasmingais darbais vardan savojo krašto ir jo žmonių.


Prasmingas savaitgalis

Tris savaitgalio dienas ūžavo šv. Kazimierui skirta mugė mieste prie Nevėžio upės krantų. Atgijo žiemos užliūliuotas ūkininkų turgus „Tau, žemdirby“. Šventinę mugės programą vedė panevėžiečiams pažįstamas sveiko gyvenimo būdo puoselėtojas Kazimieras Ilginis, kuris ir sniegu užverstame mieste sugeba važinėti dviračiu. Renginio dalyvius ir svečius gyva muzika ir daina linksmino Biržų rajono Šukionių kaimo kapela.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija