Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kraštiečių bendrystės šventė

Tėviškėnų susibūrimai jautriausiais akordais užgauna savąjį kraštą mylinčius žmones

Rūta JONUŠKIENĖ

Poetinė – muzikinė kompozicija.
Eiles skaito aktorius
Ferdinandas Jakšys

Visus suvienijo daina
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“

Jau dešimtą kartą Vilniuje, po aukštais Dailės akademijos skliautais, susirinko sostinėje gyvenantys ir dirbantys uteniškiai, susibūrę į tėviškėnų „Indrajos“ klubą, puoselėjantį gražias bendrystės tradicijas su gimtojo Utenos miesto, rajono ir savųjų parapijų žmonėmis. Juk gera susitikti su jaunystės draugais, kaimynais, pasidalyti praėjusių dienų prisiminimais, pasidžiaugti vaikų ir vaikaičių pasiekimais, prasmingais darbais vardan savojo krašto ir jo žmonių.

 

Daina ir atmintis sujungė bėgančius metus

Tėviškėnų susibūrimas prasidėjo vyrų vokalinio ansamblio atliekama giesme „Tyli naktis“, kuri tarsi atminimų tiltas sujungė bėgančius metus ir jautriausiais akordais užgavo sielas. Įsiminė aktoriaus Ferdinando Jakšio skaitomi poezijos posmai, daina apie arą, skirta po pasaulį išsiblaškiusiems uteniškiams, aukštaitiška „Ei, lunkela, lunkela“...Tylos minute prisiminti ir pagerbti tie, kurių nebėra ir kurių šviesus atminimas plevena erdvėj jų balsų ir darbų spinduliais – žurnalistė Janina Šinkūnaitė, režisierė Laima Lankauskaitė, akademikas Vytautas Statulevičius, Alfonsa Pakalnienė...

Gyvenimas toks jau yra - tos pačios akys verkia, tos pačios akys juokiasi. Pernai tėviškėnų susitikime debiutavęs kraštiečių klubo choras „Indraja“ šįmet visus pradžiugino nauju repertuaru. Per metus dainingieji tėviškėnai ne kartą giedojo Daugailių ir Biliakiemio bažnyčiose, koncertavo Baltarusijos lietuviams Gervėčiuose, dainavo A.Jasūdžio klojimo teatro atidaryme Puodžių kaime. Didžiausias choro įvertinimas – kolektyvo dalyvavimas Pasaulio lietuvių dainų šventėje. „Indrajos“ choras tarp gausybės kitų mūsų šalies ir užsienio lietuvių kolektyvų buvo vienintelis kraštiečių klubo choras, kuriam vadovauja vien uteniškiai - Juozas Vanagas, Rimantas Vaiginis, Algirdas Vyžintas. Kolektyvą globoja ir patalpas repeticijoms suteikia Dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis.

Vardan tėviškės - darbų ir minčių bendrystė

„Ačiū, kad atvažiavote.Visiškai nesvarbu, kokioms partijoms priklausome. Būdami kartu, visi patiriame tą Atgimimo laikų bendrystės jausmą, kai galvojome ne tik apie save, bet ir apie savo artimus, apie tuos, kurie šalia, ir tuos, kurių nebėra. Kiekvienas dirbame ir krutame pagal savo galimybes, tik kad laiko būtų nors dvigubai daugiau... Nesidairykime į valdžias, nes visi reikalai ne nuo jų, o nuo paprastų kasdienių darbų priklauso“,- kalbėjo „Indrajos“ klubo prezidentas, Dailės akademijos rektorius A.Šaltenis, visiems kaip linkėjimus teisybės, doros ir sąžinės perskaitęs Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio mūsų kraštiečio poeto A.Nykos-Niliūno eilėraštį „Prisikėlimo vizija“.

Utenos rajono meras Alvydas Katinas, kalbėdamas apie Utenos miesto perspektyvas, piešė viziją gražaus, šiuolaikiško, neatpažįstamai pasikeitusio miesto, kuriame bus malonu gyventi ir į kurį bus gera sugrįžti. Pasak mero, žmonės, kad ir kas jie būtų, kad ir kiek gyventų, visada turi prisiminti tėviškę ir dirbti konkrečius darbus dėl savo vaikų, vaikaičių šalies ateities. „Indrajos“ klubo prezidentui A.Šalteniui meras įteikė puodžių puodžiaus Vytauto Valiusio puodynę ir visų uteniškių vardu pasveikino klubo dešimtmečio proga.

Nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus nuo Joniškio kraštiečių draugijos „Sidabra“ Vilniuje gyvenantiems uteniškiams ir su jais susitikti atvykusiems Utenos rajono valdžios, švietimo, kultūros institucijų atstovams perdavė profesorius Algimantas Lopas, skatinęs kraštiečius susitikti ir bendrauti dažniau, kaip tai daro jo gimtojo krašto žmonės.

Pradėti darbai tęsis ir Vilniuje, ir parapijose

„Indrajos“ klubo viceprezidentė Gražina Kadžytė, apžvelgdama klubo darbus, nuveiktus nuo vieno iki kito susitikimo, tikino, jog seniūnai apsvarstė pasiūlymus veiklai aktyvinti. Vasario 27 dieną vyko kraštiečių pamokos Utenos miesto mokyklose, o gegužės mėnesį ketinama susirinkti į aukštaitišką gegužinę Dailės akademijos kiemelyje. Be abejonės, daugybė susitikimų, vakaronių, susibūrimų vyks atskirose seniūnijose.

Dr. Romas Pakalnis kreipėsi į susirinkusiuosius, kviesdamas prisidėti prie Lietuvos Sąjūdžio organizuojamos parašų rinkimo akcijos ir apginti europietišką Lietuvos orientaciją. Jis taip pat priminė pernai tauragniškių surengtą 1863 metų sukilimo minėjimą. „Vilniuje niekas nieko, o Minčioje susirinko Tauragnų bei aplinkinių kaimų gyventojai ir prisiminė žmones, kurie išdrįso pasipriešinti didžiulės imperijos jėgai, - sakė R.Pakalnis. - Savo gyvenimo peripetijose dažnai užmirštame padėkoti tiems, kuriems privalome“.

Kraštiečių susitikimas pasibaigė Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblio koncertu, kuriame buvo atliekamos meilės dainos uteniškių poetų Reginos Lumpickienės, Vytauto Kazielos ir Alvydo Katino žodžiais. Muziką visoms dainoms sukūrė Milda Kuliešienė.

Dar ilgai po Dailės akademijos skliautais šurmuliavo kraštiečiai - susitiko su jaunystės draugais, senais pažįstamais ir kaimynais, kalbėjosi apie senuosius kaimus ir juose gyvenančius žmones, apie savo rūpesčius ir džiaugsmus.

Utena-Vilnius

Audronės DRISKIUVIENĖS
nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija