Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tikroviškas Išganytojo
kančios atvaizdavimas

Mindaugas BUIKA

Aktorius Melas Gibsonas
filmui sukurti skyrė
apie 25 mln. dolerių

Solidi aktorių vaidyba

Su didžiuliu pasisekimu Pelenų trečiadienį Jungtinių Valstijų kino salėse pradėtas demonstruoti žymiojo režisieriaus ir tvirto tikėjimo kataliko Melo Gibsono filmas „Kristaus Kančia“ apie paskutiniąsias Išganytojo žemiškojo gyvenimo valandas tapo ryškiu ne tik kinematografiniu, bet ir religiniu įvykiu. Todėl šį filmą dar prieš jo pristatymą plačiai komentavo tiek kino meno ekspertai, tiek ir Bažnyčios atstovai, pastarieji beveik vieningai iškeldami jo evangelizacinę reikšmę. Jie taip pat atmetė kai kurių žydų veikėjų kritines pastabas, kad filmas, kuriame ypač atvirai vaizduojamas žiaurus Jėzaus nukankinimas iki kryžiaus mirties, gali vėl pažadinti antisemitines ar antijudėjiškas nuotaikas dėl neva žydų tautos atsakomybės už šį susidorojimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija