Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Iš kosmoso šalčio – į didelę
bedugnę ir į mylinčią širdį

Vladas Baltuškevičius

Vasario pradžioje Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kauno rašytojai, muziejaus darbuotojai, skaitytojai paminėjo Garliavoje gyvenančio poeto ir vertėjo Vlado Baltuškevičiaus 65-metį, aptarė daugiasluoksnę jo kūrybą.

V.Baltuškevičius yra išleidęs penkias eilėraščių knygas: „Saulės židinys“ (1975), „Vasaros zenitas“ (1979), „Bedugnėj didelėj“ (1984), „Erčios“ (1987), „Prisipažinimai“ (1999), poezijos rinktinę „Proregiai“ (1999), išvertęs užsienio rašytojų prozos, O.Chajamo, M.Basio, L.S.Sangoso ir kitų poetų eilėraščių, Š.Rustavelio poemą „Karžygys tigro kailiu“, Š.Bodlero rinkinį „Piktybės gėlės“ (1996).

Autoriniame vakare poetas paskaitė savo poemos ištrauką, ankstesnių ir šiomis dienomis parašytų eilėraščių, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Apie originalią ir svarią V.Baltuškevičiaus poeziją, jo kūrybinius ieškojimus kalbėjo muziejininkas ir poetas Alfas Pakėnas (beje, ne per seniausiai Kauno „Aušros“ bibliotekoje surengęs V.Baltuškevičiaus kūrybos popietę), literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas poetas Petras Palilionis, poetas ir prozininkas Robertas Keturakis. Parašyti brandžių, nevienadienių eilėraščių ir ilgų gyvenimo metų poetui linkėjo kolegos Aldona Ruseckaitė, Jurgis Gimberis, Donaldas Kajokas, Vidmantas Elmiškis. Šių eilučių autorius prisiminė, kad bene prieš 30 metų šviesaus atminimo poetas bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Virgilijus Kaziūnas jam sakęs įdėmiai skaitąs neįprastas V.Baltuškevičiaus eiles.

Džiugu, kad ir šiandien poetas V.Baltuškevičius, nepalūžęs nuo gyvenimo nepalaimos, savaip jaučia savo žmogišką ir poetinį buvimą, pateikia grožinės literatūros vertintojams aukštos prabos kūrinių.

Vladas VAITKEVIČIUS
Kaunas

Ričardo Šaknio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija