Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dviprasmiškos nuostatos

Petras KATINAS

Pagaliau grupė žinomų Lietuvos inteligentų, mokslininkų, meno ir literatūros pasaulio žmonių kreipėsi į premjerą A.Brazauską, ragindami jį principingiau ginti Lietuvos demokratiją. Kreipimasis visiškai suprantamas, nes nėra priimtina tai, kas vyksta Lietuvoje, kai Prezidentūroje susispietė žmonės, vadovaujami į įstatymus, Konstituciją nekreipiančio dėmesio bei sulaužiusio priesaiką Prezidento. Šviesuomenės atstovų kreipimesi į Premjerą tiesiog sakoma, kad „šiandien tiek vakarietiškai Lietuvos orientacijai, tiek krašto demokratijai ir nepriklausomybei yra iškilęs rimtas pavojus. Atkurta Lietuvos valstybė dar niekad nebuvo taip grėsmingai priartėjusi prie visiško teisinio nihilizmo ir anarchijos ribos“. Laiško Premjerui atstovai viliasi, kad A.Brazauskui ir jo vadovaujamos partijos nariams vis dėlto pakaks asmeninės atsakomybės, moralinės tvirtybės ir politinės valios teisinei valstybei apginti, kad jie imsis ryžtingų veiksmų ir užkirs kelią prasidėjusiai mūsų valstybės erozijai.

Beje, tarp laišką pasirašiusiųjų - toli gražu ne dešiniųjų rėmėjai, o netgi atvirai kairiosios pakraipos inteligentai. Dalis jų buvo liūdnai pagarsėjusio su KGB palaiminimu įkurto Ateities forumo veikėjai, paskelbę mirtiną karą „Landsbergio diktatūrai“. Tad priskirti dešiniesiems profesores Meilę Lukšienę, Vandą Zaborskaitę, aktorių Laimoną Noreiką ir kitus jokiu būdu negalima. Kad šviesuomenės atstovai kreipėsi į A.Brazauską, irgi nereikia stebėtis. Juk kreiptis į patį R.Paksą yra beviltiškas dalykas. Nesmagu, kad be kelių mintinai išmoktų trafaretinių frazių, jokio normalaus atsakymo iš jo niekas nesulaukia. Savaime suprantama, kad dabar Lietuvoje tik A.Brazauskas ir jo partija turi realią valdžią, ir apkalta R.Paksui priklausys nuo A.Brazausko ir jo partiečių pozicijos. O ta pozicija iki šiol visiškai neaiški. Tuo labiau kad prorusiškos jėgos šioje partijoje, kaip ir Prezidentūroje, labai galingos. Pakanka tik paminėti tokius Seimo narius kaip V.Einorį, M.Pronskų, A.Macaitį bei panašius. O ką jau kalbėti apie K.Prunskienę, J.Veselką, R.Pavilionį, prezidentinius liberaldemokratus. Tikėtis, kad jie balsuos už aiškiai suformuotą apkaltą R.Paksui, nėra jokios vilties. Pats partijos vadas ir Premjeras, prasidėjus šiam skandalui, darė gana keistus pareiškimus, netgi rodančius, kad A.Brazauskas buvo R.Pakso pusėje. Tai, žinoma, nieko naujo. Nuo senų laikų įpratęs taip elgtis, pirmiausia akylai žiūrėdamas, iš kur vėjas pučia. O tokie vėjai keisdavosi gana dažnai, netgi iš tariamai monolitinio Kremliaus pusės. Todėl stebėtis tokia A.Brazausko pozicija nederėtų. Na, o jo partijos vadovybės, tai yra partijos tarybos, nuomonė irgi visiškai neaiški, dargi chameleoniška. Tai paaiškėjo po praėjusį ketvirtadienį vykusio partijos tarybos posėdžio, kuriame taryba nusprendė padaryti pertrauką apkaltos procese Seime, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo sprendimas. Tai akivaizdus apkaltos proceso vilkinimas. Kitaip šio sprendimo vertinti negalima, kad ir kokiais Seimo Statuto ar teisiniais aktais manipuliuotų šios partijos įtakingieji veikėjai.

Tokioje maišalynėje visiškai suprantami R.Pakso patarėjo G.Šurkaus gąsdinimai, jog po poros mėnesių R.Paksas pateiks stulbinančių dalykų apie aukščiausių valstybės vadovų nedorybes. Kitaip vertinti tokius G.Šurkaus pareiškimus kaip atvirą šantažą negalima. Tuo labiau žinant, kad paties A.Brazausko ir kitų jo partiečių sukauptus didžiulius turtus ne aitvarai sunešė. Pats G.Šurkus taip tiesiai ir pasakė, kad jis, gaudamas daugiau kaip tris tūkstančius litų per mėnesį, neįstengtų privatizuoti šešiolikos aukštų viešbučio. Tai pirmas signalas A.Brazauskui, kad kompromituojančios medžiagos pažeisti A.Brazausko autoritetą Prezidentūra turi daugiau nei pakankamai. Net ir pats Prezidentas, dar kartą smagiai pailsėjęs Palangoje, pareiškė turįs būdą, kaip laimėti apkaltos mūšį. Aišku, Lietuvos visuomenę vargu ar galima dar labiau kuo nors nustebinti, ypač paskelbiant apie aukštų valdininkų nežinia kokiais būdais įsigytus turtus. Tuo labiau kad apie juos visi puikiai žino. Visa bėda ar laimė yra ta, jog tokie skelbiami „kompromatai“ valdančiajai daugumai, ypač A.Brazausko elektoratui, jokios įtakos nedaro. Pakanka prisiminti tik žurnalisto Valdo Vasiliausko skelbtų demaskuojančių A.Brazausko ir jo bendrapartiečių partinių nomenklatūrininkų šunybes straipsnių seriją, vėliau išleistus atskira knyga „Amžinasis nomenklatūros pavasaris“. Na, ir kas! A.Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu, o jo varžovas amžinos atminties Stasys Lozoraitis, kuriam nesugebėjo mesti jokių kaltinimų korupcija, kyšininkavimu ar panašiai netgi KGB juodųjų technologijų specialistai, pralaimėjo. Taigi R.Paksui, G.Šurkui, R.Pavilioniui, S.Jačėnui reikės gerokai paplušėti siekiant sukompromituoti dabartinės valdžios šulus. Anie irgi nepėsti. Neatsitiktai G.Šurkus jau kalbėjosi su naujuoju muitinės vadovu generolu, iki šiol buvusiu Premjero patarėju Jurgiu Jurgeliu ir kitu A.Brazausko patarėju Viliumi Kavaliausku, kuris po nepriklausomybės atkūrimo buvo įvardytas kaip KGB agentas „Karalius“. Tai, aišku, ne šiaip sau. Patarta tam pačiam J.Jurgeliui pernelyg nesistengti tvarkant pasienio reikalus. Antraip paskelbs „kompromatą“ ir prieš patį generolą. Juk V.Mazuronio ir G.Šurkaus komandai aktyviai padeda pats STT vadovas V.Junokas. Todėl didelio vargo surinkti „medžiagą“ nereikės. Tad G.Šurkaus tikinimai, jog galimų priešlaikinių Prezidento rinkimų kampanija bus „užmušanti“, visai realūs.

Prezidentas ir jo rėmėjai, gana greitai apsipratę su tam tikrais praradimais, perėjo į aktyvų kontrpuolimą. Ir to puolimo aktyvumas palaipsniui didės, nes, kaip skelbiama, „pagrindinė bomba“ bus susprogdinta po poros mėnesių. Mat tada jau visiškai įsisiūbuos Seimo rinkimų kampanija. Prieš uždegant tos bombos dagtį, jau dabar vyksta parengiamieji darbai. TV-4 televizijos „žvaigždė“ Rūta Grinevičiūtė jau net specialią saugumo tarnybą TTT įkūrė ir per ją puola pirmiausia VSD ir visus kitus, drįstančius kritikuoti R.Paksą ar atskleisti jo „žygdarbius“. Matyt, vien mulkinimo per „Koridos“ laidą jau nebepakako. Pagaliau daugeliui jau nusibodo vis tie patys V.Uspaskich, V.Šustausko, R.Pavilionio ar J.Veselkos veidai, neišnykstantys iš „Koridos“. Reikėjo sugalvoti kokį nors naują rafinuotą dalyką. Beje, pati R.Grinevičiūtė visada atsiranda ten, kur reikia. Pakanka prisiminti vien tik jos stachanovietiškai per porą savaičių parašytą ir išleistą knygą apie „neteisėtą“ „Mažeikių naftos“ pardavimą amerikiečiams. Tik visiškas neišmanėlis gali neigti, kad šis „epochos kūrinys“ buvo parašytas ir paskelbtas už „Lukoil“ pinigus.

Rusiškų pinigų kvapas lenda per visus plyšius, deja, ne tik Prezidentūroje. Neatsitiktinai vienas pasirašiusių atvirą laišką Premjerui garsus istorikas Antanas Tyla pareiškė, jog dabartiniai įvykiai Lietuvoje jam labai primena 1940 metus, pasitraukus į užsienį prezidentui A.Smetonai, kai „valdė“ J.Paleckio „liaudies vyriausybė“, laidojusi Lietuvos valstybę. Tik neaišku, kas yra tas dabartinis Dekanozovas, diriguojantis Prezidentūrai ir savo autoritarinių užmojų neslepiančiam R.Paksui. Bet tai, kad toks naujasis Dekanozovas yra, ir ne vienas, – niekam neturi kelti abejonių. Na, o parsidavėliškų rašeivų atsirado ir 1940-aisiais, tuo labiau dabar. Be R.Grinevičiūtės, beje, perbėgusios iš „ Klaipėdos“ dienraščio pas R.Pakso apdovanotą ordinu „Vakarų ekspreso“ redaktorių, vieną iš Tomkų dinastijos atstovų, yra ir kitų. Tiesa, kol kas ne per daugiausia. Visa laimė, kad dar ne visi žurnalistai parsiduoda už pinigus ir ordinus. Beje, R.Grinevičiūtės cinizmui nėra jokių tabu. Nespėjo Lietuvos intelektualai ir mokslininkai paskelbti savo atviro laiško Premjerui, kai ji „Vakarų eksprese“ į šuns dienas išdėjo profesorius, daktarus ir rašytojus, kurie esą A.Brazausko rankomis sumanė išmesti R.Paksą į istorijos šiukšlyną. O tai jau didžiausias nusikaltimas.

Nors, tiesą sakant, daugeliui šis Lietuvos šviesuolių kreipimasis į buvusį pirmąjį kompartijos sekretorių, raginant jį ginti demokratiją, atrodo nelabai logiškas ir duoda R.Pakso gynėjams papildomų argumentų. Tačiau šiuo metu iš tiesų nėra į ką daugiau kreiptis. Juk visa valdžia priklauso tik vienam Premjerui. Seimo dauguma irgi sėdi jo kišenėje. Seimo Pirmininkas faktiškai jau nustumtas nuo valdžios ir sėkmingai stumiamas toliau, ir jokios įtakos, ypač socialdemokratinei daugumai, nedaro. Taigi intelektualams tiesiog nebuvo iš ko rinktis. Negi kreipsis į V.Uspaskich, kuris jau pareiškė, jog galimuose priešlaikiniuose Prezidento rinkimuose jo Darbo partija iškels savo kandidatą ir tas užtikrintai laimėsiąs rinkimus. Pats V.Uspaskich pasitenkins tik „kuklia“ Premjero kėde. Bet tų galimų rinkimų dar reikia sulaukti. Iki to laiko R.Paksas ir jo tikrieji šeimininkai visomis išgalėmis pirmiausia stengsis sunaikinti labiausiai jų nekenčiamą Valstybės saugumo departamentą. Taigi tenka kartu su istoriku A.Tyla prisiminti tragiškus 1940-uosius. Juk ir tada Maskva pirmiausia pareikalavo Lietuvos saugumo vadovų Skučo ir Povilaičio galvų. Ir jas, deja, bemat gavo. Dabar ir vėl daugiau nei keisti sutapimai. Juk R.Paksas reikalauja jau ne vien pašalinti VSD vadovą M.Laurinkų, bet ir jo pavaduotoją A.Pocių. Tokie reikalavimai, žinoma, surašyti Maskvoje. Ir ne koks A.Kikališvilis juos surašė, o Lubiankos specialistai. Aišku, pasinaudodami ir Rusijos mafijos paslaugomis. Gal todėl VSD vadovui M.Laurinkui, prieš savaitę viešai paskelbus naujus faktus apie kontrabandos bosų daromą įtaką Prezidentūroje, iš ten pasipylė tiesiog isteriški kaltinimai M.Laurinkui ir visam jo vadovaujamam Valstybės saugumo departamentui. Juk ne juokas – VSD nustatė, kad Lietuva tapo kontrabandininkų koridoriumi, per kurį iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos plaukė į Vakarų Europą ir JAV ne tik cigaretės, bet ir narkotikai, kitos psichotropinės medžiagos, alkoholis, ginklai, vyko prekyba žmonėmis. Beje, ne tik VSD, bet ir Seimo komisija nustatė, jog nusikalstamo pasaulio autoritetai, drauge su kai kuriais verslininkais bandė kartu su R.Paksu nušalinti VSD vadovą ir generalinį policijos komisarą.

Susitikęs su jam parašiusiais atvirą laišką inteligentijos atstovais, A.Brazauskas neįprastai ryžtingai pareiškė, kad apkaltos procesas privalo baigtis iki gegužės 1-osios, kai visa Europa ir Lietuva švęs naujų narių priėmimą į ES. Gal taip ir atsitiks, bet beveik visiškai galima neabejoti, jog tai toli gražu dar ne skandalo, virstančio valstybės tragedija, pabaiga.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija