Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Lietuvos globėjo gyvenimui
skirtoje parodoje –
ir per Alpes ilgai keliavusi
Popiežiaus brevė

Šv. Kazimiero gyvenimui skirtoje
parodoje Taikomosios dailės
muziejuje - ir senieji rankraščiai
bei spaudiniai
Tomo Černiševo (ELTA) nuotrauka

Šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero gyvenimui skirtoje parodoje „Vita Sancti Casimiri“ tarp garbingiausių eksponatų yra ir 1604 metais Lietuvą pasiekusios šv. Kazimiero kanonizavimą liudijančios popiežiaus Klemenso VIII brevės „Quae ad sanctorum“ originalas, į Lietuvą iš Romos keliavęs beveik dvejus metus ir dabar saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Ketvirtadienį Taikomosios dailės muziejaus kilnojamųjų parodų salėje atidarytoje ekspozicijoje rodomi profesionalių ir liaudies dailininkų sukurti tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, auksakalystės kūriniai, susiję su šv. Kazimieru, taip pat senieji rankraščiai ir spaudiniai, Šventojo relikvijoriai, bažnytiniai drabužiai ir indai.

Parodoje pristatomi įspūdingo formato XVII-XX a. pradžios dailininkų sukurti tapybos darbai, vaizduojantys šventąjį karalaitį Kazimierą, paskelbtą Lietuvos dangiškuoju globėju.

Salės centre eksponuojama neseniai restauruota unikali tapybos drobė „Šv. Kazimieras tarp angelų“, taip pat seniausio išlikusio šv. Kazimiero atvaizdo (apie 1520 m.), vadinamojo „Trirankio“, esančio Vilniaus Arkikatedros mauzoliejinėje Šv. Kazimiero koplyčioje, paveikslo faksimilė ir XVII amžiaus nežinomo dailininko ant lentos tapytas Šv. Kazimiero paveikslas, kurio fone matoma ir senoji Vilniaus Katedra, Aukštutinė pilis bei Trijų kryžių kalnas.

Iki metų pabaigos veiksiančioje Šv. Kazimierui skirtoje sakralinio meno parodoje numatyta ir edukacinių renginių, moksleivių spektaklių pagal šv. Kazimiero istoriją.

Pasak Lietuvos dailės muziejaus vadovų, Taikomosios dailės muziejaus erdvės iš esmės pertvarkytos. Pernai uždarytoje ilgalaikėje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ pristačius Lietuvos sakralinio meno visumą, pradedamas aspektinis sakralinio meno vertybių eksponavimas, truksiantis iki 2009 metų, kai bus minimas Lietuvos vardo tūkstantmetis.

Pasitinkant Lietuvos valstybės dieną - liepos 6-ąją, kartu su Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“ numatoma surengti plačią įvairių radinių iš Valdovų rūmų teritorijos ekspoziciją. 2007 metais planuojama surengti Lietuvos tūkstantmečio programos parodą „Jogailaičių Europa“, skirtą Valdovų rūmų Vilniuje klestėjimo laikotarpiui vėlyvosios gotikos ir renesanso epochoje.

Pasak Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ina Marčiulionytė veda derybas su Paryžiaus Luvro muziejumi dėl vertybių iš Valdovų rūmų eksponavimo Vilniuje.

Rengiami ir kiti atstatomų Valdovų rūmų interjerui reikšmingi muziejiniai projektai, taip pat su užsienio partneriais: Varšuvos nacionaliniu, Krokuvos Vavelio pilies ir kunigaikščių Čartoriskių fondo muziejais, Sankt Peterburgo Ermitažo, Berlyno valstybiniu muziejumi, Drezdeno galerija, Vienos meno istorijos, Prahos karališkosios pilies ir kitais Europos muziejais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija