Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tėvynainiais prisidengus

Petras KATINAS

Rusijos Federacijos užsienio
reikalų ministro pirmoji
pavaduotoja Eleonora Mitrofanova
Vladimiro Gulevičiaus
(ELTA) nuotrauka

Tai, kad Rusijos diplomatai, užsienyje akredituoti žurnalistai, prekybos atstovybių darbuotojai beveik visi dirbo ir dirba KGB (dabar FST), niekam ne paslaptis. Dar B.Jelcino prezidentavimo laikais vienas SSRS naujienų agentūros „Novosti“ žurnalistas B.Konovalovas, dirbęs Londone, rašė, kad ta agentūra ir buvo įkurta kaip specialus KGB padalinys, o visi be išimties joje dirbantys žurnalistai yra KGB šnipai. Apie tai galėtų plačiau papasakoti ir žinomi sovietinės Lietuvos žurnalistai, dirbę agentūroje „Novosti“ ar po laikraščio „Selskaja žizn“ priedanga Jungtinėse Valstijose. Kitas dalykas, kuo labai domisi Rusijos žvalgyba, yra vadinamieji tėvynainiai – išeiviai ne tik iš Rusijos, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos. Kiek jų dirba Maskvai, pardavinėdami juos priglaudusias šalis, niekas nežino. Tačiau manoma, kad mažiausiai kas dešimtas. Neatsitiktinai ilgametis KGB rezidentas užsienyje, dabartinis Rusijos prezidentas V.Putinas ėmė demonstruoti išskirtinį dėmesį užsienyje, ypač „artimajame“, gyvenantiems tėvynainiams.


Saudo Arabija: nusileisti
ar patekti teroristų nemalonėn?

Saudo Arabijos vyriausybė visomis išgalėmis siekia pagerinti santykius su JAV, kurie itin paaštrėjo po tragiškųjų 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykių bei karo Irake pradžios. Didžioji visuomenės dalis vyriausybės sprendimui nelinkusi pritarti. Kiekvieną savaitę vyksta didesni ar mažesni konfliktai. Todėl vyriausybė buvo priversta leisti ieškoti gamtinių dujų keturioms užsienio kompanijoms, kurių nė viena nėra valdoma amerikiečių.

Politikos apžvalgininkai viena karo Irake priežasčių įvardija JAV norą įbauginti Saudo Arabiją, valstybę, kuri nė nemėgina slėpti remianti teroristines organizacijas, tarp jų ir „Al Qaedą“. Saudo Arabijoje amerikiečių spaudimas buvo jaučiamas gerokai prieš amerikiečių kariams atvykstant į kaimyninio Irako teritoriją. Galingiausios pasaulio valstybės nusivylimui, Saudo Arabijos vadovai nepanoro ir vargu ar artimiausioje ateityje panorės glaudžiai bendradarbiauti. Politikai nesuinteresuoti ieškoti sąjungininkų tarp amerikiečių, kai jų šalyje daugelis paprastų piliečių neslepia simpatijų garsiajam „Al Qaedos“ teroristų tinklui, kuris, anot jų, islamo interesams atstovauja kur kas geriau nei valdantysis režimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija