Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Neužkasti talentai

Vilius Bražėnas
Kazimiero DOBKEVIČIAUS
nuotrauka

Praėjusiais metais publicistas, paskaitininkas, visuomenininkas
Vilius BRAŽĖNAS šventė devyniasdešimties metų jubiliejų. Šventiniai renginiai buvo įspūdingi: jo darbus iliustravo įdomios, turiningos parodos, kalbėtojai negailėjo gerų žodžių. Ir po jubiliejaus V.Bražėnas yra kūrybingas, kupinas energijos, suspėjantis į renginius, rašantis į spaudą. Su V.Bražėnu kalbasi mūsų korespondentė dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

 

Dievas jus apdovanojo daugybe talentų: turite puikią muzikinę klausą, gražų balsą, net ir dabar savo svečius linksminate operų arijomis. Turite humoro jausmą, išleidote dvi feljetonų knygas. Esate nuovokus politikas, gerai išmanote pasaulio įvykius. Jūsų straipsniuose užtinkame įdomias įžvalgas, juos nesunku skaityti. Kuris iš šių talentų jums yra pats mieliausias, kuriam realizuoti paskyrėte daugiausia laiko?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija