Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl teisinio visuomenės švietimo

Šeima vaiką pradeda ugdyti mokydama atskirti gėrį nuo blogio, mokykla – supažindindama su abėcėle, elementoriumi, išmoko skaityti, skaičiuoti, Bažnyčia – su tikėjimo tiesomis, katekizmu. Valstybė savo pilietį turėtų supažindinti su valstybės sandara, įstaymais. Valstybę sudaro pilietinė visuomenė, todėl jos pradžiamokslis – abėcėlė ir elementorius – yra Konstitucija.

Kalbama, svarstoma, diskutuojama dėl pilietinės visuomenės ugdymo bei formavimo, dėl piliečių pareigų valstybei ir jų teisių valstybėje, dėl įstatymų laikymosi, tvirtinama, kad nuo atsakomybės neatleidžia įstatymų nežinojimas, kad demokratinėje valstybėje leidžiama viskas, ko nedraudžia įstatymas. Tačiau su įstatymais, net su pagrindiniu – Konstitucija – nei šeima, nei mokykla, nei valstybė deramai nesupažindina. Lietuvos valstybė, atrodo, savo Konstituciją nuo visuomenės slepia; jos neturi dauguma knygynų, bibliotekų, jos nerasime spaudos kioskuose, jos neturi mokytojai, moksleiviai, studentai, ji, kaip mokomasis dalykas, nedėstoma mokyklose, jos pažinimas neatestuojamas. Kaip rodo patirtis, su Konstitucija nėra gerai susipažinę daugelis valstybės aukščiausių veikėjų, nesivargina su ja susipažinti į aukščiausias valdžios institucijas renkami kandidatai. Didžiąja dalimi dėl šios priežasties rinkimų kampanijų metu visuomenė leidžiasi mulkinama nerealiais pažadais, nuvertinama rinkimų ir renkamųjų kokybė, išrenkama lūkesčių nepateisinanti, pati įstatymų nesilaikanti valdžia.

Pilietinis ugdymas, teisinis visuomenės švietimas yra valstybės priedermė ir pareiga.

Teisinio nihilizmo akivaizdoje, kai dėl jo kyla grėsmė tautos valstybingumui, minimą priedermę, pareigą ir atsakomybę turi prisiimti aukščiausia Lietuvos Respublikos valdžia – Seimas. Pirmuoju žingsniu, ypač artėjant rinkimams į Seimą bei kitas institucijas, turėtų būti Lietuvos Respublikos Konstitucijos išleidimas tokiu tiražu, kad ją galėtų įsigyti kiekvienas Lietuvos pilietis. Kitas žingsnis – numatyti teisinį švietimą, kuris Konstituciją įvestų kaip privalomą mokomąjį dalyką su privalomu žinių atestavimu.

Stanislovas Narušis,
Klubo susirinkimo pirmininkas
Algimantas Zolubas,
Klubo įgaliotinis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija