Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Knygnešystės istorikas ir sovietinių lagerių kankinys

Petras KATINAS

Minime spaudos atgavimo 100-ąsias metines. Pačia juodžiausia plunksna istorija rašė XIX a. antrosios pusės Lietuvos istorijos metraštį. Pralaimėtą 1863 metų sukilimą lydėjo ne tik žiaurios represijos, bet ir didžiausias rusiškojo imperializmo nusikaltimas – lietuviškos spaudos draudimas lotyniškais rašmenimis 1864-1904 metais. Tai buvo nepaprastai didžiulė ir kruvina skriauda lietuvių tautai, vos pramokusiai abėcėlės, iš visos širdies tikėjusiai Dievą ir mylinčiai savo gimtąją kalbą. Tautai iš rankų buvo išplėšti ne tik elementoriai ir kalendoriai, bet ir pagrindinis dvasinis paguodos šaltinis – lietuviškos maldaknygės. Spaudos draudimo laikotarpis ir niekur kitur pasaulyje neegzistavusi tokia pasipriešinimo forma kaip knygnešystė ir knygnešiai gal ir būtų nuėję didesnėn užmarštin, jeigu ne didis Lietuvos patriotas ir spaudos mylėtojas Petras Ruseckas, dar 1924 metais suvokęs, jog kol dar esama gyvų to meto liudytojų ir knygnešių, sumanė parašyti išsamią to tragiško Lietuvos laikotarpio istoriją.


Konferencijoje –
apie lietuviškos knygos kelią

Kovo 19 dieną tautine dvasia garsėjančioje Kauno „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje vyko graži šventė: skambėjo muzika ir dainos, pasitempę moksleiviai sutiko gausius svečius, atvykusius į Lietuvos mokytojų ir mokinių mokslinę – praktinę konferenciją „Lietuviškos knygos kelias“. Išradingai dirbanti „Ąžuolo“ mokykla dar kartą parodė, kaip reikia auklėti jaunimą patriotine dvasia, ugdyti moksleivių pilietiškumą ir tautiškumą, skiepyti pagarbą gimtajam žodžiui, tautos ir valstybės istorijai bei amžinosioms vertybėms.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija