Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Džiaugtis viskuo, kas sukurta

Kauno Šv. Antano bažnyčios statytojo
kan. Juozapo Želvio
105-osioms gimimo metinėms (1899-1925–1985)

Ona ŽEMAITYTĖ-NARKEVIČIENĖ

Kan. Juozapas Želvys
1975 metais, minint
gyvenimo 75-metį
ir kunigystės 50-metį

Kan. Juozapo Želvio parašytos knygos „Šv. Antano bažnyčios ir parapijos įkūrimo istorija“ yra vienintelis egzempliorius, paties autoriaus išspausdintas rašomąja mašinėle.

Prakalboje jis rašo: „…nuo 1933 iki 1940 metų esu pastatęs trylika trobesių: aštuonis labdarybei – šv. Vincento Pauliečio Draugijos šv. Antano skyriui ir penkis bažnyčiai. Jų tarpe ir šv. Antano mūro bažnyčią 1936 metais.

Visi tie darbai tai ne mano vieno, o daugybės žmonių padaryti. (…) Nuoširdus žmogiškas dėkui už tai, kad paklausėte, ėjote, dėjotės, dirbote. Teikiu jums visiems garbę. Linkiu džiaugtis viskuo, kas sukurta. Trokštu, kad ir toliau būtumėt uolūs geriems darbams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija