Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paveikslo perkėlimas virto tautiniu,
o ne bažnytiniu susipriešinimu

Gailestingojo Jėzaus paveikslas,
saugotas Šv. Dvasios bažnyčioje
ir perkeliamas į Švč. Trejybės
bažnytėlę. Virš jo -
S. Faustinos paveikslas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kovo 8-ąją paskelbė dekretą, kuriame primena, kad šventoji sesuo Faustina Kovalska 1931 m. vasario 22 d. regėjime išgirdo Viešpaties Jėzaus žodžius: pagal vaizdą, kurį matai, nutapyk paveikslą su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Pažadu, kad siela, kuri gerbs šį paveikslą, nežus. Taip pat pažadu jai pergalę prieš jos priešus jau čia, žemėje, o ypač mirties valandą. Aš apginsiu ją, kaip savo paties garbę. Tokį Dievo gailestingumo paveikslą, laikydamasis s. Faustinos nurodymų ir nuolat jai prižiūrint, 1934 metais Vilniuje nutapė menininkas Eugenijus Kazimierovskis.

1935 metais, pirmąją savaitę po Velykų, Dievo gailestingumo paveikslas tris dienas buvo viešai pagarbai iškeltas Aušros Vartų koplyčioje. Deja, vėliau jis ilgai klajojo iš vietos į vietą, stokodamas deramos pagarbos ir net patekdamas į didelį pavojų visai pražūti.


Pristatyta vertinga knyga
apie krašto istoriją

Algimantas Černiauskas
pristatė knygą apie Merkinę
Autorės nuotraukos

Merkinė. Kovo 11-oji miestelyje buvo nepaprasta: Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro parodų salėje buvo atidaryta Nemunaičio ,,Pilnų namų“ bendruomenės narių tapybos darbų bei alytiškio tautodailininko kalvio Andriaus Liaukaus kalvystės darbų parodos, o Kultūros ir pramogų centro salėje gausiai susirinkusiems merkiniškiams ir svečiams buvo pristatyta ilgai laukta ir itin vertinga knyga apie Merkinę ,,Merkinės istorijos bruožai“ bei paminėtas unikalaus Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos leidžiamo laikraščio ,,Šalcinis“ 50-asis numeris.


Laimingesni nesijaučiame,
nes labiausiai turime
susirūpinti dorove

Alytus. Nepriklausomybės atkūrimo 14-ųjų metinių minėjimas prasidėjo iškilmingomis Mišiomis Šv. Angelų sargų bažnyčioje, kurias aukojo net šeši kunigai: Šv.Liudviko parapijos altaristas Zigmantas Gustainis, Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios rektorius Vytautas Brilius, MIC, Alytaus įgulos karo kapelionas dr. Remigijus Butkevičius, Miroslavo parapijos klebonas Antanas Matusevičius, Šv. Angelų sargų parapijos kunigas Linas Dūkšta ir Alytaus dekanas Arūnas Užupis. Dar vienas dvasininkas – Alovės klebonas kun. Stanislovas Stankevičius – Kovo 11-osios šventę buvo pasirengęs įamžinti vaizdo juostoje.

Koncelebracija pasibaigė Lietuvos himnu. Alytaus dekanas kun. A.Užupis padėkojo gausiai susirinkusiems parapijiečiams, kariams bei karininkams, miesto vadovams ir pakvietė juos pagerbti savanorio Artūro Sakalausko ir karininko Antano Juozapavičiaus atminimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija