Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Kregždutę“ reikia gelbėti

Neseniai sunegalavau ir teko apsilankyti poliklinikoje. Rūpestingai mane apžiūrėjusi, gydytoja pradėjo rašyti vaistų receptą. Paaiškėjo, kad už vaistus teks mokėti visą kainą, nes Ligonių kasa jų nekompensuoja. Pasak medikės, susidarė kurioziška situacija: žmonėms, mokantiems mokesčius, turintiems sveikatos draudimo pažymėjimus, dažnai už vaistus reikia mokėti visą kainą. Tuo tarpu visokiems gėjams, sergantiems AIDS, abortus pasiryžusioms daryti moterims skiriamas pernelyg didelis dėmesys, žadamos privilegijos ir pan.

Mūsų valstybėje pinigai mėtomi į kairę ir į dešinę, leidžiami kur nereikia ir jų negauna tie, kam labiausiai reikia. Pavyzdžiui, mūsų Seimo nariai komandiruojami į užsienio šalis, su kuriomis Lietuva net nepalaiko diplomatinių ryšių. Kodėl tiek daug skiriama valdžios reprezentacinėms išlaidoms? Kodėl tokie dideli Seimo narių, ministrų, teisėjų ir kitų pareigūnų atlyginimai, o paprastiems žmonėms temokamas tik minimumas? Algos, pensijos didėja nežymiai, o kaip smarkiai kyla maisto produktų, degalų, įvairių paslaugų kainos.


Taškuoti, kregžduoti, strazdanoti

Senoliai pasakoja, kad tiems nedorėliams, kurie išbadė kregždučių lizdą, veidas, nosis visam gyvenimui lieka taškuoti, kregžduoti, strazdanoti. Visi žmonės matys jų suterliotą veidą, bodėsis sakydami, kad kažkur jie blogai pasielgė.

O kaipgi tie, kurie dabar tą vienintelį Lietuvoje katalikišką vaikų laikraštuką taip užsipuolė primesdami nebūtus dalykus? Jaunieji skaitytojai susirūpinę klausia, kodėl jų mylimai „Kregždutei“ trukdoma


Skraidyk toliau

Žemiškas pasaulis kupinas pagundų. Ateistinis režimas vertė atsisakyti tikėjimo, o dabar žmogus viliojamas tariamai laisvu, be rūpesčių gyvenimu, jusliniais malonumais ar paprasčiausiai įsukamas darbų bei pramogų karuselę ir neturi kada pamąstyti apie amžinuosius dalykus.

Lietuvoje daugybė žmonių, kurie be galo nusivylę, keiksnoja ne tik valdžią, Bažnyčią, bet ir Dievą, jaučiasi visų apleisti ir pamiršti. Paraginti juos atsigręžti į Tą, kuris teikia tikrąją viltį, pasirodo, be galo sunku. Pasauliui šiandien labiausiai reikia tikrai didelių žmonių – šventų vyrų ir moterų. Deja, tik retas žmogus yra tas, kas privalo būti – nuolat tobulėjanti asmenybė.


Mano gyvenimo credo

Esame Dievo kūriniai, Jis yra mumyse, todėl pirmiausia turime atrasti save. Jei žmogui aukščiausia vertybė Dievas, jis laikosi Jo įsakymų, stengiasi su Dievu susitapatinti. Nesant šio ryšio, žmogus bus nuodėmės vergas. Puikybė, godumas, pavydas, neapykanta sunaikins patį žmogų, nes materialines vertybes užgoš moralines.

Per krikštą tampame Dievo vaikais ir įgyjame tikėjimo dovaną. Kristus kviečia mus visus sekti paskui save. Stengiuosi atsiliepti į Jo šaukimą, laikytis Jo įsakymų, „mylėti vienas kitą, kaip jis mus mylėjo“. Nors kartais ir būna sunku, stengiuosi maldoje suvokti Dievo valią ir ją vykdyti meilės darbais. Ir kai man tai pasiseka, mane aplanko džiaugsmas ir dvasinė ramybė.


Mažų darbų pradžia

Velykos Pušaloto parapijos krikščionims demokratams yra ypatingos ne tik kaip religinė šventė. 2003 metų pavasarį mes pajutome, jog esame reikalingi savo parapijiečiams, nes galime duoti jiems nors truputėlį dvasinio peno.

Pamenu, 2003-iųjų Velykų antrą dieną susirinkome vos keli, o šiuo metu jau yra 28 nariai ir esame galinga jėga, galinti nuveikti didelius darbus. Džiaugiamės, kad užsimezgė geri, draugiški santykiai ne tik su parapijiečiais, bet ir su Pušaloto seniūnija, pagrindinės mokyklos mokytojais, miestelio biblioteka bei kaimo bendruomene. Mums talkina ir idėjas palaiko prijaučiantys pušalotiečiai, gyvenantys Panevėžio mieste ir atvykstantys į renginius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija