Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Siūlau naują rinkimų būdą

Atviras laiškas Seimo Pirmininkui, Premjerui,
Lietuvos visuomenei

Artinasi rinkimai, kurie turi nulemti mūsų tautos tolesnį likimą.

Žinome, kad mūsų valstybės rinkimų sistema yra labai netobula – turi daugybę netikslumų ir spragų, per kurias į valdžios kėdes lengvai pralenda buvę KGB agentai ir informatoriai bei įvairūs savanaudžiai – apgavikai.

Nežinau, ar mūsų valdžios pirmtakai, kurie sukūrė rinkimų įstatymus, taip mažai išmanė, ar sąmoningai tokius nevykusius įstatymus išleido. Turbūt visiems Lietuvos žmonėms pamažu darosi aišku, kad R.Pakso afera – tai nevykusių rinkiminių įstatymų pasekmė, dėl kurios Lietuva patyrė ne tiktai politinį pažeminimą tarptautinėje arenoje, bet ir milijoninius nuostolius. R.Pakso agitacinė – žalinga valstybei bei tautai – veikla važinėjant po Lietuvos rajonus taip pat kainuoja, o valstybei naudos – jokios. Siekiant išvengti tolesnių nesusipratimų renkant vadovus į valstybės postus, – nusiperkant tuos postus už milijonus, gautus iš svetimos valstybės mafijos, - siūlau naują rinkimų būdą, kaip antai:


Laidos kiršina visuomenę

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininkui
Romui PAKALNIUI

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam

direktoriui Kęstučiui PETRAUSKIUI

Kreipimasis

Kas keliasi anksčiau ir klauso Lietuvos radijo pirmosios programos, išgirsta penkiolikos minučių Beno Rupeikos rengiamą laidą ,,Kaip žmonės gyvena“ (ilgesnės trukmės jo laida būna šeštadieniais). Tų laidų pasiklausius, atrodo, kad šalį gaubia sutemos, kad diena nebeišauš, kad valstybę valdo vien niekšai, kad tautos užtarėjai tėra šios laidos vedėjas ir pastaruoju metu – Prezidentas. Didelę dalį B.Rupeikos rengiamų laidų laikome destruktyviomis, klaidinančiomis ir kiršinančiomis visuomenę, skatinančiomis nesantaiką, o pastarojo meto įkyrus R.Pakso teisinimas prilygsta šio visuomenę kiršinančioms kelionėms.

Mūsų manymu, prisidengęs demokratišku elgesiu, laidų kūrėjas ir vedėjas B. Rupeika kenkia pilietiškumo ugdymui, menkina gerą Lietuvos nacionalinio radijo įvaizdį.

Prašytume minimas laidas įvertinti, apie savo išvadas ir priemones padėčiai taisyti pranešti klubui.

Rimantas Skaistis,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto
Lazdynų klubo susirinkimo pirmininkas

Gediminas Kaluina,
sekretorius

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija