Atnaujintas 2004 gegužės 12 d.
Nr.36
(1239)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kelmai irgi turi vertę

Ramygalos klebonas
kun. Edmundas Rinkevičius

Prieš porą dešimtmečių Panevėžio bibliotekoje, esančioje Beržų gatvėje, Ričardui Ničajui teko rengti medžio meistrų darbų parodą. Drožėjai tuo metu mėgo iš medienos skaptuoti velnius. Parodoje tarp jų atsitiktinai atsidūrė ir krekenaviškio Stanislovo Stankevičiaus drožtas šv. Kazimieras. Už tokį „ apsirikimą“ renginio organizatorius rajono valdžios buvo stipriai išbartas. Šį epizodą iš savo darbo praktikos dabar žinomas dailininkas R. Ničajus prisiminė medžio drožėjų darbų parodos atidarymo, kuris vyko paskutinę balandžio dieną Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, metu.

Pernai biblioteka pradėjo vykdyti projektą „Panevėžio rajono liaudies kūrėjai“, kurio tikslas – užfiksuoti, susisteminti bei populiarinti liaudies meistrų palikimą. Gavusi šalies Kultūros ir sporto rėmimo fondo paramą, ji ryžosi įgyvendinti pirmąją projekto dalį „Medžio meistrai“. Ji buvo pristatyta Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą išvakarėse. Tai turėtų prisidėti prie rajono etnokultūrinio paveldo išsaugojimo, jo savitumo atskleidimo.

Panevėžio kraštas garsus medžio drožėjais. XIX a. antroje pusėje jame gyveno ir kūrė Vincas Svirskis – vienas originaliausių medžio meistrų Lietuvoje. Ženklių darbų paliko medžio skulptoriai – krekenavietis Stanislovas Stankevičius, Panevėžyje daug metų gyvenąs Kazys Nemanis, netoli Uliūnų įsikūręs ir mokėjęs prakalbinti medį Kazimieras Peleckas. Šiuo metu kaip tautodailininkai aktyviai dirba naujamiestietis Julius Vaupšas, Naujarodžių kaimo gyventojas Petras Vainauskas, Alvydas Mikšys iš Ramygalos – iš viso apie 60 įvairaus žanro medžio meistrų. Tai įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir savitos plastinės manieros menininkai. Į projektą „ Medžio meistrai“ įsitraukė visi rajono bibliotekininkai, surinkę ir pateikę apie savo krašte kuriančius medžio skulptorius. Sukaupti išsamūs duomenys apie visus rajono drožėjus, jų darbų fotofiksacija patalpinta bibliotekos skaitmeninėse laikmenose bei išleista atskiru leidiniu.

Ramygalos bibliotekos darbuotoja į parodos atidarymą atvyko kartu su dviem medžio meistrais. Moteris pasakojo, jog su jais nesunku buvo sutarti, kad parodai jie pateiktų savo drožinių. A.Mikšys – pripažintas medžio skulptorius. Jo kūrinių yra užsienyje. Ramygaliečio darbai padabino ne vieno Lenkijoje gyvenančio lietuvio ūkininko sodyba – ten jis darbavosi kelias vasaras. Kaip kūrėjas didžiulio parodos atidarymo iškilmių dalyvių susidomėjimo sulaukė Ramygalos klebonas kun. Edmundas Rinkevičius. Pernai pradėjęs dirbti mieste prie Panevėžio – Kauno kelio, jis jau sugebėjo surengti savo kūrybos parodas jame bei Panevėžio šv. Kazimiero knygynėlyje.

Su iš medžio drožiančiu dvasininku parodos atidaryme bendravo net dviejų televizijos bendrovių darbuotojai. Buvo priminta, kad kun. E. Rinkevičius dar yra kelių poezijos knygelių autorius. Kukliai Ramygalos klebonas pasakojo apie save. Meilę medžiui jis perėmė iš savo senelio. Iš pradžių drožė lazdeles ir dūdeles. Darbuojasi tiktai kaire ranka – dešine nesugebėtų pasmailinti pieštuko. Klebonas teigė, jog žmogus bus tik tada geras, jeigu pirmiausia pats rūpinsis savimi ir kovos už savo dvasinę ekologiją.

Apie medžio drožėjų triūsą kalbėjo Lietuvai gražinti draugijos, kuri įkurta Juozo Tumo - Vaižganto 1928 metais, Panevėžio skyriaus pirmininkas Stasys Pavasaris. „Šiandien be gailesčio kertami medžiai ir jų mediena parduodama užsieniui, tačiau ir iš miškuose likusių kelmų menininkai sugeba padaryti nuostabius dalykus“,- džiaugėsi rajono vyr. ekologas. Tautodailininkams jis įteikė Lietuvai gražinti draugijos Panevėžio skyriaus Padėkos raštus. Rajono viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė dėkojo tautodailininkams už jų aktyvų dalyvavimą šioje parodoje. Eiti keliu, kuriuo žengė V. Svirskis, ir dirbti kaip Ramygalos klebonas kun. E. Rinkevičius, menininkams linkėjo rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas kultūrai Remigijus Vilys. Iškilmėse dainavo ir grojo Miežiškių muzikantai.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija