Atnaujintas 2004 birželio 18 d.
Nr.46
(1249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dievo suburti piligrimai

 Šiauliai. Birželio 9 dienos pavakare šiauliečiai rinkosi miesto pakraštyje, kad visi kartu pasitiktų iš Kuršėnų ateinančius piligrimus. Susitikimas simboliškai įvyko ant Šiaulių miesto ribos, ties užrašu „Šiauliai”.

Piligriminę kelionę žmonių grupelė, vadovaujama Gintaro Naudžiūno, pradėjo gegužės 30 dieną Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišiomis. Tai maldos ir atgailos kelionė nešant kryžių pėsčiomis iš Klaipėdos į Vilnių. Ji organizuojama šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero jubiliejinių metų proga. Keliauninkus vienija permaldavimo ir atsiteisimo Dievui intencija už mūsų nuodėmes ir už taiką ir ramybę Lietuvoje.


Apie žmogaus
dvasinę pusiausvyrą

Renginio organizatoriai:
(iš kairės) gydytojas Almantas
Geležius, „Dienos namų“
direktorė Kristina Bondareva,
kun. Arūnas Simonavičius,
mokytoja Inga Barčaitė,
mokytoja Aldona Gališanskienė,
poetė Olga Riabinina, Alytaus
dekanas ir parapijos klebonas
kun. Arūnas Užupis

Alytus. Sekminių dieną, po Sumos šv. Mišių, Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje VšĮ „Dienos namai“ organizavo dvasinę konferenciją, kuriai vadovavo parapijos kunigas Arūnas Simonavičius.

„Kristus apaštalams ir visiems krikščionims dažnai kartodavo: „Ramybė jums“. Tai pats gražiausias palinkėjimas“, - sakė lektorius. Ramybė – tai pusiausvyra, pilnatvė, išmintis, tikėjimas. Ramus, pusiausvyrą išlaikantis žmogus, ir bendrauti gražiai sugeba, ir ginčą laimi, ir ligas greičiau įveikia. Net senatvę ir mirtį sutinka ramiai, be baimės. O Šventasis Raštas, anot kunigo, – tai žemėlapis, kuriame ieškome šios pusiausvyros centro.


Devintinių iškilmės

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
prie paskutinio sustojimo,
parengto Vilniaus gatvėje,
prie arkivyskupijos Jaunimo centro
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Kaunas. Mieste ir šiais metais buvo tęsiama Lietuvos II Eucharistinio kongreso metu atgaivinta tradicija – švenčiant Dievo Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę surengta eucharistinė procesija miesto gatvėmis, taip siekiant pagarbinti Švenčiausiajame Sakramente su mumis pasilikusįjį Išganytoją Jėzų. Birželio 13 dienos rytą iškilmės prasidėjo prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei dvi dešimtys kunigų. Čia pat – ant Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios laiptų – šio rektorato tikinčiųjų buvo parengtas ir pirmasis altorėlis Viešpačiui Švč. Sakramente pagarbinti. Evangelijos pagal Matą ištrauką giedodamas skelbė bei trumpą homiliją pasakė kun. Artūras Kazlauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija