Atnaujintas 2004 birželio 18 d.
Nr.46
(1249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Popiežius ragino Šveicarijos
jaunimą įprasminti save

Mindaugas BUIKA

Popiežius per susitikimą
su katalikišku jaunimu

Nors būdamas senyvo amžiaus ir fiziškai ribojamas ligotumo, popiežius Jonas Paulius II visgi patvirtino, jog sėkmingai gali tęsti įžymiąją dabartinio pontifikato užsienio kelionių pastoraciją. Per birželio 9 dienos bendrąją audienciją vertindamas prieš kelias dienas įvykusį naują savo apsilankymą Šveicarijoje, jis pagrįstai reiškė viltį, kad apaštalinis vizitas paskatino atnaujinti santykius tarp tenykštės Bažnyčios ir jaunimo, stiprinti bažnytinę vienybę ir toliau vystyti ekumeninį dialogą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija