Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dėl amoralių veiksmų propagavimo televizijų programose

LR prezidentui Valdui Adamkui
LR ministrui pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui
LR Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui

RTK Lietuvos radijo ir televizijos komisijai
ŽLEK pirmininkui Gintarui Songailai
Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui

TV4 ir Tango TV transliuoja naktines programas, kurių metu žiūrovai gali tiesiogiai į eterį siųsti trumpąsias žinutes (SMS). Laidų metu transliuojamos SMS atvirai skelbia apie teikiamas seksualines paslaugas. Kai kuriose žinutėse tokios paslaugos siūlomos net 14-16 metų vaikams! Daugelio žinučių tekstai yra kupini vulgarybių ir necenzūrinių žodžių. Pastebėjome, kad tokias žinutes iš tiesų ne tik skaito, bet ir rašo vaikai bei paaugliai: užsidirbti siekiantys nepilnamečiai laisvai ir nekontroliuojamai TV eteryje siūlosi už atlygį suteikti seksualines paslaugas! Akivaizdu, kad transliuotojai neužtikrina, kad neigiamą poveikį daranti informacija nebūtų platinama nepilnamečiams.

Esame labai pasipiktinę, kad Lietuvos komercinės televizijos transliuoja laidas, kurios akivaizdžiai pažeidžia visuomenės ir nepilnamečių interesus bei pagarbos žmogui principus, daro neigiamą poveikį vaikų ir jaunimo vystymuisi ir skatina nusikalstamumą.

Reikalaujame nedelsiant imtis priemonių, kad šios laidos būtų uždraustos.

Raginame atsakingas institucijas peržiūrėti įstatymus ir panaikinti spragas, kuriomis piktavališkai naudodamosi komercinės TV siekia pelno, komerciniais tikslais pamynusios tautos moralinį ir dorovinį veidą.

Manome, kad televizija per mažai skiria dėmesio jaunimo auklėjimui ir pozityvios jaunimo gyvensenos propagavimui, tautinės kultūros ir dorovės ugdymui. Žurnalistų dėmesio nesulaukia geros patirtys ir iniciatyvos, kurių yra gausu švietimo institucijų programose, jaunimo ir visuomeninių organizacijų renginiuose ir kitoje veikloje, taip pat atskirų Lietuvos rajonų savivaldybių ir bendruomenių iniciatyvose, skirtose jauno žmogaus pilietiniam ugdymui ir prasmingo laisvalaikio užimtumui organizuoti. Prašome įpareigoti visuomeninį transliuotoją aktyviau ir išsamiau teikti visuomenei informaciją apie kultūrinius, socialinius, edukacinius projektus jaunimui, darančius teigiamą poveikį visuomenei, ir skatinti komercines televizijas daugiau dėmesio skirti socialiniams projektams.

Liutauras Serapinas,
Ateitininkų federacijos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija