Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ką vėl rinksime į Seimą

Vieni rinkimai baigėsi, kiti – dar prieš akis. Kiekvienas doras žmogus, nepaisant jo tautybės, privalo labai atsakingai rengtis rinkimams į Lietuvos Seimą. Juk nuo kiekvieno rinkėjo ir nuo visų kartu priklausys, kaip mes toliau gyvensime.

Svarbiausia, reikia labai gerai susivokti, kas yra kas, kad nepasikartotų istorija, kaip toje Krylovo pasakėčioje su vežimu, į kurį įsikinkę gulbė, vėžys ir lydeka traukė vežimą į skirtingas puses. Taip buvo, kai Seimui vadovavo prof. Vytautas Landsbergis, o jam įvairiais būdais, pasitelkę šmeižtą ir melą, trukdė buvę komunistai, pradedant Gediminu Vagnoriumi (išdavusiam Tėvynės sąjungą), baigiant Artūru Paulausku, vadovavusiu Generalinei prokuratūrai, kuri buvo atsakinga už Lietuvos turto grobstymo ir prichvatizavimo tyrimą, bei jo bendražygiui Algirdui Brazauskui, kurį išrinkome Prezidentu, ir didžiąją žiniasklaidą, padėjusią jiems.

Jei išsiaiškinome, kas yra Rolandas Paksas, išsiaiškinkime, kas jo rėmėjai. Tai A.Brazauskas, jo socialdemokratai, manyčiau, ir jų tik užsimaskavę sąjungininkai socialliberalai, Kazimiros Prunskienės partija, Kazimiero Bobelio (išdavusio krikščionybės idealus) partija, Viktoras Uspaskich šustauskininkai ir visokie mazuroniai – tie, kuriems R.Paksas yra savas.

Nesuprantama dėl savo pozicijos Liberalcentristų partija. Ji pasisakė už tai, kad būtų leista dalyvauti Prezidento rinkimuose R.Paksui. Tai gal jie irgi savi R.Pakso, žmogaus, kuris išdavė Lietuvą, gynėjai.

Belieka pasikliauti Tėvynės sąjunga, vienintele ištikima Lietuvos valstybės interesams partija, kuri, atsiribojusi nuo išdavusio ją komunisto G.Vagnoriaus, nuo pat savo veiklos pradžios liko ištikima savo pasirinktai strategijai ir taktikai – siekti, kad Lietuvoje būtų įtvirtinta tikra demokratija ir gerovė visiems, be išimties, žmonėms.

Jonas MITKA

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija