Atnaujintas 2004 rugpjūčio 13 d.
Nr.60
(1263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vietoje susiprieŠinimo – darna ir
bendradarbiavimas

„Dorybių
mokyklėlėje”
vaikai mokomi nesutrikti įvairiais
gyvenimo atvejais

Būkime tikri
katalikai

Kryžius –
mūsų viltis

Emocijos ar
blaivus vertinimas

Kryžiai kviečia

Alkoholis
žudo meilę

Žymiosios
partizaninio karo
ryšininkės netekus

Vilniaus
Eucharistijos
bičiuliai

Susirūpinta
pilietine sveikata

Dėl artėjančių
Seimo rinkimų

Šnipai ar didvyriai?

„Zekų“ valstybė

Stefutė
ir pogrindžio
spauda

Vienas kaip
lauko gėlė

Olimpiada prasideda!

Petras KATINAS

Tarptautinio olimpinio komiteto
prezidentas Žakas Rogas
ir Atėnų organizacinio komiteto
prezidentė Jana
Angelopulos-Daskalaki
apžiūri Atėnų olimpinį kompleksą

Pasaulio žiniasklaida Atėnų olimpinėms žaidynėms skiria labai daug dėmesio. Rašoma apie tai, kaip Graikija pasirengė žaidynėms ir atskleidžiami įdomūs faktai. Pavyzdžiui, vien sveikinimų transparantų, vėliavų ir kitokių atributų su užrašais „Sveiki atvykę!“ ilgis siekia daugiau kaip 370 kilometrų. Dar apie 200 km audeklo su panašiais užrašais bus pakabinta kituose Graikijos miestuose, kur vyks sportinės varžybos – senojoje Olimpijoje, Iraklione, Salonikuose, Patrų ir Voloso miestuose. Atėnų gatvės papuoštos ne tik vėliavomis ir plakatais, bet jose pastatyta per 1200 videokamerų. Tuo tarpu Pasaulio laukinės gamtos fondas, esantis Austrijoje, paskelbė savo ekspertų išvadas, kad olimpinės žaidynės Atėnuose padarys rimtą ir nepataisomą žalą aplinkai. Pasak gamtosaugininkų, Graikija tinkamai nepasirengusi Olimpiadai pagal daugelį ekologinių aspektų. Pavyzdžiui, neišspręstas klausimas dėl atliekų išvežimo ir sunaikinimo, ekonomiško vandens panaudojimo, nesutvarkyta visuomeninio transporto sistema. Kai dėl transporto, tai į Atėnus po 50-ies metų pertraukos vėl sugrįžo tramvajus. Pradėta eksploatuoti 26 kilometrų ilgio tramvajų linija, kuri sujungė Atėnų centrą su pietiniais jo priemiesčiais. Tramvajai žaidynių metu dirbs visą parą ir perveš per dieną 80 tūkst. keleivių.


Kalbos neslegia pečių

Naujamiesčio klebonas
kun. Algirdas Dauknys

Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas DAUKNYS – vienas populiariausių kunigų Panevėžio vyskupijoje. Jis yra nuoširdus jaunimo globėjas ir patarėjas. Teologijos licenciatas yra pirmosios Europos mokyklos Lietuvoje vienas įkūrėjų. Neseniai 45-ąjį gimtadienį atšventęs kun. A. Dauknys mielai sutiko atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus.


Telydi sėkmė, kopiant į viršūnę

Kun. Rolandas Makrickas
aukoja šv. Mišias Biržų
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Prieš aštuonerius metus, liepos mėnesį, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko didelė šventė, nes parapijietis Rolandas Makrickas aukojo pirmąsias šv. Mišias. Nors dar buvau silpna po operacijos, bet negalėjau sėdėti namuose, turėjau pamatyti savo buvusį mokinuką (rieduliuku vadinamą), stovintį kunigo drabužiais prie altoriaus. O šiais metais kun. R.Makrickas – jau Bažnyčios istorijos mokslų daktaras. Liepos 18 dieną jis vėl Biržuose aukojo šv. Mišias. Susirinko daug parapijiečių.


Parapijos 100 metų jubiliejus

Sasnavos bažnyčios statytojo
kun. Stanislovo
Čėsnos kapas šventoriuje

Sasnava. Birželio 26–27 dienomis parapija minėjo 100 metų jubiliejų. Ruošdamasi šiai iškilmei, bendruomenė atnaujino savo bažnyčią: dar 2002 metų vasarą joje pakeistos grindys, pastatytas naujas marmuro altorius, kurio rėmėjai yra tikintieji iš Bergiš Gladbacho (Vokietija) krašto. Iki šventės iš dalies suremontuota senoji klebonija, kad joje galėtų įsikurti parapijos namai.


Ar tinkamai įvertiname
Viešpaties atėjimą

Grįžus iš procesijos.
Priekyje kun. dr. Arvydas
Kaščiukaitis

Biržai. Liepos 25 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šv. Onos atlaidai. Į atlaidus klebonas kan. Dalius Tubys pasikvietė savo kurso draugą kun. dr. Arvydą Kaščiukaitį. Vakarinėse šv. Mišiose išgirdome įdomių minčių apie santykį su Dievu. Kunigas skatino mus į aplinką žiūrėti Dievo vaikų akimis, tinkamai įvertinti savo daromą blogį, sugebėti padėkoti Viešpačiui už Jo teikiamas gėrybes. Šv. Mišiose jautriai palietė mūsų širdis smuiko stygų virpėjimas. Tai smuikininkas Makrickas griežė religinius kūrinius.


Populizmo grėsmės akivaizdoje

Petras KATINAS

Apžvalgininkai paskaičiavo, kad Lietuvoje yra bene devynios institucijos, kurios turi teisę klausytis verslininkų, pareigūnų, Seimo narių telefoninių pokalbių. Ir visos jos dirba „savarankiškai“, įtariai žiūrėdamos viena į kitą. Paskutinieji įvykiai parodė, kad tas totalinis pasiklausymas kai kam atneša solidžius politinius dividendus. Tuo labiau kad prokurorai, STT agentai įvairiomis dozėmis pateikia tą informaciją visuomenei per žiniasklaidą ir kitais kanalais. Šitaip nuolat didinamas nestabilumas valstybėje, atsiranda kažkokia klaiki nežinomybė. Ir kas gi dėl to labiausiai kaltas? Gerai pagalvojus, pirmiausia tie, anot politikos apžvalgininko A.Bačiulio, „nomenklatūriniai komunistiniai dinozaurai“ su buvusiu pirmuoju sekretoriumi priešakyje. Dėl savo interesų, aukštų ir pelningų kėdžių išsaugojimo „dinozaurai“ pasirengę viskam. Nors, tiesą sakant, pačiam partijos lyderiui ir Premjerui, atrodo, jau nusibodo vadovauti. Vis tiek pavaldiniai daro ką nori. Žiūrėk, paskyrė gerą bičiulį generolą J.Jurgelį vadovauti pasieniečiams vietoje „apsismailėjusio“ generolo R.Songailos, padėjusio vežti savo bičiulei R.Smailytei cigarečių ir kitokią kontrabandą bei padariusio kitų panašių „gerų darbų“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija