Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kur Šventoji teka

Anykštėnų svečias –
Šventojo Sosto apaštalinis
nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Peteris
Stephenas Zurbriggenas

Knygų pristatyme kalba
Pasaulio anykštėnų
bendrijos prezidentu
vėl išrinktas
prof. dr.Antanas Tyla

Į Anykščius, į tą nuostabiais gamtos vaizdais, literatūrinėmis tradicijomis ir vynais nuo seno garsėjantį kraštą, buvo suvažiavę anykštėnai iš viso pasaulio. Nemaža dalis šio krašto žmonių, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vakarus. Dabar, atgavus nepriklausomybę, ketvirtąjį kartą kas ketveri metai į Anykščius iš viso pasaulio susirenka kraštiečiai. Šiemet į suvažiavimą atvyko ilgametis Baltimorės užsienio radijo laidų valandėlių vedėjas Kęstutis Laskauskas, iš Kanados – Juozas Miškinis, iš JAV – Ona Rušėnienė, iš Vokietijos – dailininkas Bronislovas Pajarskas ir daugelis kitų. Taip pat atvyko gerbiamų kraštiečių ir iš Latvijos, Lenkijos, Australijos, Naujosios Zelandijos.

Suvažiavimo data kiekvieną kartą parenkama taip, kad sutaptų dar dvi šventės – Šv.Onos atlaidai Šv.Mato bažnyčioje ir miesto gimtadienis. Šiemet miestas švenčia 564-ąsias metines.

Anykštėnų pasididžiavimas – miesto pakraštyje esantis Šeimyniškėlių arba dar kitaip vadinamas Vorutos piliakalnis. Ant jo pirmąją šventės dieną gausiai susirinkusiems žmonėms buvo surengtas renginys „Iš praeities iškyla ateitis“. Kalbą pasakė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Po to tylios ir nuostabios gamtos prieglobstyje įvyko klasikinės muzikos koncertas.

Antrąją dieną A.Baranausko aikštėje įvyko oficiali šventės atidarymo ceremonija. Prie A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus buvo surengtas trijų knygų, kurias parengė keturi anykštėnai, pristatymas. Tai M.Telksnytės ir V.Račkaičio biografinė apybraiža „Kaip lašas mariose“, R.Vanago – „Žmonės mylėjo žmones“ ir J.Junevičiaus fotoalbumas „Anykščių idilės“. Miesto koplyčioje įvyko skulptoriaus A.Žukausko asambliažo parodos atidarymas ir jo kūrybos albumo pristatymas. Tą dieną iki išnaktų vyko dar daug įvairių ir įdomių renginių.

O trečiąją šventės dieną miesto bažnyčioje vyko iškilmingi atlaidai, kuriuose dalyvavo Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peteris Stephenas Zurbriggenas. Po šv.Mišių miestą įpūdingais būgnų garsais drebino Romos legionieriai. Buvo paskelbta Pasaulio anykštėnų bendrijos tarybos posėdžio viena naujienų – į kitą šventę bus renkamasi ne po ketverių, bet po trejų metų. Bendrijos prezidentu vėl išrinktas istorikas prof. dr. Antanas Tyla.

Netrukus iš miesto aikštės pajudėjo didžiausias pasaulyje paspirtukas. Jo maršruto tikslas - pasiekti už dešimties kilometrų esantį Andrioniškio bažnytkaimį. Didžiulis žmonių būrys lydėjo šį nuostabų ir žaismingą reginį. Pakelėje stovėjo išsirikiavusi Romos legionierių sargyba. Tikslas sėkmingai pasiektas. Daugelis su paspirtuku atriedėję į Andrioniškį buvo iškilmingai sutikti Žaliajame slėnyje. Čia įvyko Romos legionierių ir barbarų parodomosios kautynės, piliavietės šturmas. Taip pat įvyko iškilmingas šventės vėliavos išnešimas, smagi vakaronė ir Pasaulio anykštėnų šventė baigėsi. Kad ši šventė buvo tokia nuostabi ir turininga, visi jos dalyviai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams ir vietos verslininkams!

Algimantas Žižiūnas

Anykščiai

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija