Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Privatūs apreiškimai:
Dievo pagalba ar šėtono pinklės?

Tai vienur, tai kitur pasaulyje pasigirsta žinių apie privačius apreiškimus. Dabartiniais laikais šie reiškiniai tapo ypač dažni. Priskaičiuojama šimtai atvejų, kada žmonės, nebūtinai katalikai ir net ne krikščionys, teigia regėję Viešpatį Jėzų, Dievo Motiną Mariją ir kitus šventus asmenis. 1933-1989 metų laikotarpiu priskaičiuojama daugiau kaip pusketvirto šimto vien Marijos apsireiškimų, o po Lurdo apreiškimo buvo paskelbta daugiau kaip pusantro šimto melagingų atvejų. Lietuva nėra išimtis. Ne vienas girdėjo apie palyginti nesenus įvykius Keturnaujienoje, Imbrade, Alksnėnuose, verkiančias Marijos statulas, reiškinius su kryžiumi Kiaulakiuose, stebuklingus šaltinėlius ir t.t.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija