Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Skaudžiausi istorijos vingiai ir pergalės bei džiaugsmo žiedai

Šiauliai. Net pačius skaudžiausius istorijos vingius galima papuošti pergalės ir džiaugsmo žiedais. Tai akivaizdžiai matėme rugpjūčio 23-iąją, kuri Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena. Dabar rugpjūčio 23-iąją prisimenamas ir Baltijos kelias, nešęs ryžtą, tikėjimą ir viltį nuo Vilniaus iki Talino. Šiemet buvo minima jau penkioliktoji Baltijos kelio sukaktis.

Šiauliuose Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio penkioliktųjų metinių sukakties minėjimas prasidėjo pirmadienio popietę Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Džiugioje šventėje dalyvavo svečiai iš Kanados – prelatas Edmundas Putrimas ir tėvas Eugenijus Jurgutis. Taip pat su jais didžiulė tikinčiųjų delegacija, Kanados lietuviai, troškę kartu su mumis pabūti gražioje, džiugioje šventėje.

„Mes šiandien susirinkome padėkoti Dievui už šitą laisvės kelią, – sakė Šiaulių vyskupas E.Bartulis. – Tikrasis laisvės kelias nepripažįsta jokios puikybės, išdidumo ir savanaudiškumo. Mums reikia vėl išsilaisvinti, naujai atgimti Viešpatyje Jėzuje Kristuje ir apglėbti rožinio malda visą mūsų Lietuvą, visus Baltijos kraštus, kaip anuomet, prieš penkiolika metų buvome apglėbę juos rankomis.“

Šv. Mišių pabaigoje savo mintimis dalijosi svečias iš Kanados prel. E.Putrimas. Jis džiaugėsi, kad Baltijos kelias atidarė duris pasauliui ir Lietuva priėmė pasaulį, o pasaulis priėmė Lietuvą atgal. „Mes meldžiamės, kad mūsų tautiečiai, išvažiavę pro tas duris į platųjį pasaulį, nepamirštų, kas jie yra, kad nepamirštų religinių tradicijų, taip pat kad nepamirštų tuo keliu pareiti“, – sakė prelatas.

Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio penkioliktųjų metinių sukakties minėjimas buvo tęsiamas Prisikėlimo aikštėje. Kalbėjo pirmasis Šiaulių miesto meras, dabar Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Šavinis. Jis pabrėžė, kad Baltijos kelyje buvo padėti išsilaisvinimo pamatai ne tik trims Baltijos valstybėms, bet ir kitoms tautoms.

Minėjime vyskupas E.Bartulis teigė, jog nesunku padaryti žygdarbį, nesunku kartais pasiaukoti akimirką ar valandą, bet labai nelengva savo pareigas atlikti ištikimai ir garbingai. Ganytojas kvietė ištvermingai eiti laisvės keliu ne pavargstant, ne nusilpstant, ne keikiant, ne burnojant, bet mylint ir aukojantis.

Šiaulių miesto Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Baltijos kelio organizatorius Kazimieras Alminas susirinkusiuosius pavadino artimiausiais žmonėmis. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kovos priemonių pasaulyje yra daug. Mūsų kova buvo taikus susiėmimas rankomis. „Paimkime vieni kitus už rankų ne tik Baltijos kelyje, bet visada“, - nuskambėjo kvietimas.

Su daina susirinkusieji patraukė į Pasvalio rajoną, Pumpėnus, kur prieš penkiolika metų šiauliečiai buvo susitelkę Baltijos kelyje. Pavakare jie priėmė ir toliau perdavė simbolinę puokštę, jungiančią trijų valstybių žmones laisvei ir vienybei.

Inesė RATNIKAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija